Op die gr oot­skerm

Die Burger - - By -

Mar­gue­ri­te v an E e­den (link s) en Nic ole Bond w at die ou­er en jong er w eer­ga­wes van V a­se­li­ne­tjie in die g e­lyk­na­mi­ge r ol­prent speel. F oto: J AY L OOTS & IV ANN PIETERSE | KE YART Va­se­li­ne­tjie be gin op V ry­dag, 22 Sept em­ber i n t e­a­ters l andwyd wy s. Ek het fo­to’s op­ge­plak, mu­siek op my foon ge­luis­ter waar­na sy sou luis­ter en kle­re ge­dra wat sy sou dra. Ons kon ook vir twee we­ke werk met ons jon­ger weer­ga­wes en ek en Ni­co­le kom baie goed oor die weg. So ons kon ook só die ka­rak­ter saam een maak.

Dit was vir my moei­lik om die rol van ’n kind in die kin­der­huis te speel, maar ek is be­voor­reg ge­noeg om net dié ka­rak­ter te kon spéél. Dit is nie my re­a­li­teit nie. Maar baie to­ne­le was e­mo­si­o­neel uit­put­tend. ’n Mens wil jou bes doen om haar so werk­lik as moont­lik te maak vir daai een mei­sie of ou wat hul­self moet sien in die ka­rak­ter.

Die mees uit­put­ten­de sce­ne was met Rashid (Brad­ley O­li­vier) wan­neer die gang­sters haar aan­rand, maar dit was ook dit lek­ker­ste sce­ne vir my, want Brad­ley is ’n be­son­der­se ak­teur. N: Cor­né het vir ons ’n dag­boek ge­gee wat ons moes ge­bruik om die ka­rak­ter uit te brei. My juf­frou, Ka­ren Sa­die, het vir my am­per ’n he­le boek ge­skryf oor wie Va­se­li­ne­tjie self is en vir my vrae ge­gee om in te vul so­dat ek kon leer ken wie sy is.

Dit was nie eint­lik vir my so moei­lik om ’n kin­der­huis­kind te speel nie, want daar is ’n deel van Va­se­li­ne­tjie wat ek in my­self sien. Par­ty­keer was dit ook moei­lik. Daar was ’n sce­ne wat ek en S­ha­leen Sur­tie-Ri­chards saam ge­doen het en ons net be­gin huil het en nie kon s­top nie.

4. Het jou v ertol­king v an dié r ol jou ’ n an­der uitk yk op die l ewe, en ver­al kin­der­huis e, g e­gee? W at het jy g e­leer?

M: Dit het my ’n an­der uit­kyk op die le­we ge­gee. Dat din­ge en die le­we rof is, maar met jou vrien­de aan jou kant maak dit als lek­ker­der en lig­ter. Leef lig so­ver as moont­lik, want daar is men­se wat nooit die kans kry om lig te le­we nie. Dit is van hul­le ont­neem.

Soos my boyf­riend al­tyd sê: “All we need to do is be bra­ve and be kind”.

N: Dat die le­we moei­lik is en net jysélf kan hier­die le­we pro­beer deur­maak op jou eie.

5. Hoe het jy jou s tu­dies of sk ool en die v er­fil­ming t er­self­der­tyd han­teer?

M: Ek moes op­hou dra­ma stu­deer, so ek kon ge­luk­kig 100% fo­kus op Va­se­li­ne­tjie. Ek het weer hier­die jaar BA gees­tes­we­ten­skap­pe aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch be­gin stu­deer.

N: Ek het net al­les in­ge­haal, want daar was nie eint­lik ’n an­der keu­se nie. Maar ek het dit da­rem ge­maak!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.