Dít

Die Burger - - By -

Dok­ters he t ’ n blaas­steen w at b yna s o gr oot s oos ’n v ol­struis­ei­er is in ’ n man s e blaas g e­vind.

Dié s teen he t 770 g g e­weeg en was 12 x 9 ,5 x 7 ,5 cm groot v ol­gens die dok ters w at dit ver­wy­der he t.

Dié g e­val­le­stu­die is onl angs in die vak­tyd­skrif The Ne w Engl and Me­dic al Jour­nal g e­pu­bli­seer.

Die 64­ja­rig e man v an A­me­rik a he t by die me­die se s en­trum S t. Ma­ry in Ka­li­for­nië g aan hulp s oek na­dat hy drie dae l ank nie k on u­ri­neer nie . Na­dat ’ n sk an­de­ring g e­doen is, he t die dok­ters dié r eu­se­steen en no g ’ n kl ei­ner een g e­sien, be­rig El­sa­bé B­rit s.

Vol­gens Medp a­ges moe t ’ n bl aas­steen nie me t ’ n nier steen v er­war word nie . ’ n Bl aas­steen, ’ n har de mas­sa mi­ner ale, v orm g e­woon­lik weens bl aas­in­fek­sie w an­neer die lig­gaam g e­de­hi­dreer en die u­ri­ne b aie ge­kon­sen­treerd is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.