Ba­by­lon­sto­ren heel al die sin­tuie

Tuin dag word Son­dag ge­vier om men­se aan te moe­dig om­te ont­span en ge­hal­te tyd­saam met hul bu­re, familie en vrien­de in­hul tuin deur te bring. Ma­la­ni Ven­ter het van­dees­week Ba by lons tor ens e He­len­de Tuin be­soek vir in­spi­ra­sie vir dié dag.

Die Burger - - 4 -

Die mas­sie­we tuin wat jou be­groet met die in­trap­slag by Ba­by­lon­sto­ren langs die Klap­muts-Si­mon­di­um­pad, is die hart van dié plaas.

Die tuin strek oor 3,5 ha en be­staan uit meer as 300 plant­spe­sies. Hier sal jy bed­dings met on­der meer groen­te, vrug­te­bo­me, la­ven­tel, strui­ke en vet­plan­te aan­tref.

Stap jy deur tot ver­by die Glas­kas-re­stau­rant, word jy ver­ras met ’n af­ge­son­der­de tuin wat spreek van kalm­te en stil­te. Die reuk van roos­ma­ryn, krui­se­ment en jas­myn hang sterk in die lug.

Die me­di­si­na­le tuin van die He­len­de Tuin sluit ’n ver­skei­den­heid spe­sies in – par­ty meer krag­tig, a­ro­ma­ties, skaars of selfs ge­vaar­li­ker as an­der, maar elk­een met sy eie in­te­res­san­te sto­rie.

In die mid­del van die tuin is die bed­dings uit­ge­lê in die vorm van ’n mens wat lê, en die kruie wat in el­ke deel ge­plant is, ver­teen­woor­dig dié wat in die be­han­de­ling van die kop, hart, lon­ge, spys­ver­te­ring­stel­sel, or­ga­ne, vel, be­ne en voe­te ge­bruik word.

Die me­di­si­na­le plan­te sluit ’n ver­skei­den­heid spe­sies in soos o­ri­ga­num dic­tam­nus (vir ’n seer keel en hoes), pe­ril­la fru­tes­cens (hoes en as­ma) en ste­via re­bau­di­a­na (wat as ’n ver­soe­ter ge­bruik word).

Die bo­me hier is som­mi­ge van die “reu­se” in die tra­di­si­o­ne­le A­fri­ka-ge­nees­kuns soos die ka­roowild (word ge­bruik as ’n an­ti­de­pres­sant), die ko­raal­boom (vir trom­bo­se), en die koors­boom (vir koors en oog­pro­ble­me).

Die kruie langs die bui­te­muur volg die ver­an­de­ren­de sei­soe­ne, van so­mer tot win­ter, en is spe­si­fiek uit­ge­soek vir die maak van krui­e­tee.

“Ons nooi gas­te om die He­len­de Tuin as ’n stil ruim­te te kom ge­niet, ’n plek weg van die ge­jaagd­heid van die bui­te­wê­reld, waar ’n mens tot stil­stand kan kom en jou aan­dag daar­op ves­tig om krui­e­tee te meng on­der lei­ding van ons tui­nier Gun­du­la Deut­sch­lan­der. Gas­te sit op die vloer in die ska­du­wee wat ons bam­boes­struk­tuur bied.

“Heer­li­ke soet en sout lek­ker­nye wat die krui­e­tee won­der­lik aan­vul, word be­dien.

“Slegs vars, sei­soe­na­le be­stand­de­le word ge­bruik en al­les word baie nou­keu­rig voor­be­rei,” lui die plaas se web­tuis­te.

Goed om­te weet

■ Toe­gang tot Ba­by­lon­sto­ren kos R20 per per­soon oor na­we­ke en va­kan­sie­dae (R10 vir kin­ders on­der 12) en R10 vir al­mal in die week.

■ Die He­len­de Tuin is ’n bui­ten­ge­wo­ne plek om stil te raak en na te dink. On­ge­luk­kig word kin­ders on­der 10 jaar oud nie hier toe­ge­laat nie.

■ Teeri­tu­e­le in die He­len­de Tuin vind Dins­dae om 09:30 plaas.

■ Die teeri­tu­eel kos R290 per per­soon en ’n 50%-de­po­si­to word ver­eis om die be­spre­king te be­ves­tig.

■ Be­spre­kings is nood­saak­lik, maar let daar­op dat die weer ’n rol speel.

■ Be­spre­kings o­pen twee maan­de voor die da­tum van die be­soek en kan tus­sen 08:00 en 17:00 ge­doen word by 021 863 3852, of stuur e-pos aan en­qui­ries@ba­by­lon­sto­ren.com.

■ Voor­keur word ge­gee aan be­spre­kings vir ho­tel­gas­te.

■ Die voet­paad­jies is on­ge­lyk – dra dus ge­mak­li­ke skoe­ne.

■ Laai die toe­pas­sing “Gar­de­ning with Ba­by­lon­sto­ren” op jou sel­foon af.

Dis ook gra­tis van die Tuin­dag­web­werf by www.tuindag.co.za te kry.

F oto’s: MA­LA­NI VEN­TER

Die bed­ding s v an Bab y­lon­sto­ren s e Hel en­de T uin is uit ge­lê in die v orm v an ’ n mens w at lê, en die kr uie w at daar­in g e­plant is , v er­teen­woor­dig die be­han­de­ling v an die v er­skil­len­de del e.

Gun­du­la Deut sch­lan­der, mee ster­tui­nier v an Bab y­lon­sto­ren, v er­dui­de­lik aan be soe­kers die k an­ker­bed­ding.

Die skryw er s e kr ui­e­tee­kon­kok­sie aan die w erk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.