Oud­lid van DA­raad staan vir Ca­pe Par­ty

Die Burger - - 6 - Eu­ge­ne Gun­ning

’n Ge­we­se DA-raads­lid van die Kaap­stad­se me­tro­raad, Ca­rin Bryn­ard, wat in Au­gus­tus ná 11 jaar uit die par­ty be­dank het, hoop om op 29 No­vem­ber on­der die vaan­del van die Ca­pe Par­ty weer tot die raad ver­kies te word.

Bryn­ard het gis­ter be­ves­tig dat sy haar by die par­ty aan­ge­sluit het en gaan staan in die wyk wat sy voor­heen on­der die DA-vaan­del ver­teen­woor­dig het.

Sy het voor­heen wyk 102, wat de­le van Brac­ken­fell en Kraai­fon­tein in­sluit, ver­teen­woor­dig.

Om­dat sy ’n wyks­raads­lid was, be­te­ken haar be­dan­king dat ’n mu­ni­si­pa­le tus­sen­ver­kie­sing ge­hou moet word.

Bryn­ard het ge­sê so­ver haar ken­nis strek, gaan die DA be­slis ’n kan­di­daat stel. Sy het ge­hoor dat die ACDP en die VF Plus ook moont­lik kan­di­da­te gaan stel.

Vol­gens haar het ’n aan­tal po­li­tie­ke par­tye haar ge­na­der om by hul­le aan te sluit, on­der meer die Ca­pe Par­ty. Sy het dit deeg­lik oor­weeg en toe be­sluit om haar by die Ca­pe Par­ty aan te sluit.

Haar be­dan­king was nie ’n per­soon­li­ke ding nie. “Ek kon nie meer met die DA se be­leid saam­leef nie.”

Sy was ook on­te­vre­de met die be­stuur­styl van Pa­tri­cia de Lil­le, DA-lid en Kaap­stad se bur­ge­mees­ter.

Vol­gens Bryn­ard is sy be­wus van ver­skeie an­der DA-raads­le­de in die me­tro­raad wat ook on­te­vre­de is.

Sy sê le­de word ge­boe­lie om vir se­ke­re sa­ke in kou­kus­se te stem. “Men­se is ont­nug­ter met die DA. Selfs as ek by­voor­beeld kerk toe ge­gaan het, het men­se vir my ge­sê hul­le gaan nie meer vir die DA stem nie.”

Bryn­ard voel tuis by die Ca­pe Par­ty en vol­gens haar is dit ’n be­trek­lik nu­we par­ty. Sy glo sy het ’n goeie kans om op 29 No­vem­ber te wen.

Grant T­wigg, voor­sit­ter van die DA se me­trostreek in Kaap­stad, het ge­sê dit is Bryn­ard se reg om vir ’n po­li­tie­ke par­ty van haar keu­se aan ’n ver­kie­sing deel te neem.

El­ke DA-lid het ook die reg om sy of haar grie­we in­tern te lug.

Oor Bryn­ard se be­swa­re teen ’n be­paal­de be­stuur­styl het hy ge­sê: “Elk­een het ’n be­paal­de be­stuur­styl. So is daar by­voor­beeld men­se wat nie sal saam­stem met hoe ek din­ge doen nie.”

Hy het ge­sê die DA gaan be­slis aan die tus­sen­ver­kie­sing deel­neem en is be­sig om ’n kan­di­daat aan te wys.

Ca­rin Bryn­ar d

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.