Ge­bou in lig te l aaie in Bl ack­he­ath

Die Burger - - 10 -

Brand­be­stry­ders v an K aap­stad is gis ­ ter k ort ná 15:00 na ’ n g e­bou in Me­tal­weg, Bl ack­he­ath, ont­bied w aar ’n br and uit ge­breek he t.

Die br and in die nyw er­heids­ge­bied tus­sen K uils­ri­vier en E er­ste­ri­vier he t blyk­baar in ’ n pl a­s­tiek­fa­briek ont ­ staan.

Ed­ward Bo sch v an K aap­stad­brand­en­red­ding sê die oor saak van die br and moe t no g v as­ge­stel word.

“Ons he t 50 br andbe­stry­ders op die t on­eel.

“Hul­le pr o­beer die vl am­me in die ge­bou blus, ” sê Bo sch.

Daar is ook ’ n gr oot hoe veel­heid her­win­ba­re afv al op die t er­rein w at aan die br and g e­raak he t.

Teen l aat­mid­dag w as die br and steeds buit e be­heer .

Fo­to: LIS ALET V AN Z YL

Die g e­bou in Me­tal weg, Bl ack­he­ath, nab y K aap­stad, w at gis ter­mid­dag aan die br and g e­raak het .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.