Win­kels se sak­ke van plas­tiek in DA­vi­sier

Die Burger - - 12 - – Mal­her­be Nie­na­ber

Om­dat ui­ters min plas­tiek in­ko­pie­sak­ke her­win word, het die DA in die Wes-Kaap on­der­neem om wet­ge­wing deur te voer wat on­her­win­ba­re sak­ke sal ver­bied en ’n hef­fing op in­ko­pie­sak­ke sal plaas.

Dié mo­sie van Ja­mes Vos, DA-LP, is Sa­ter­dag op die DA se pro­vin­si­a­le kon­gres aan­vaar en hy be­oog om kon­sep­wet­ge­wing daar­voor aan die Wes-Kaap­se wet­ge­wer te oor­han­dig.

Hier­mee eis die Wes-Kaap­se DA wet­ge­wing wat die ver­koop en ver­sprei­ding van plas­tiek in­ko­pie­sak­ke sal ver­bied ten­sy dit 100% her­win­baar is, van her­won­ne rom­mel ge­maak is of heel­te­mal bio-af­breek­baar is.

’n Pro­vin­si­a­le hef­fing op dié sak­ke moet ook ge­bruik word om vir die ver­sa­me­ling van sak­ke te be­taal en sak­ke wat her­ge­bruik kan word vir ar­mes te sub­si­di­eer.

Vos het gis­ter ge­sê daar is dink­skrums oor die om­ge­wing­ska­de van in­ko­pie­sak­ke ge­hou en die prak­ty­ke in an­der lan­de is na­ge­vors om te kyk wat in Suid-A­fri­ka sal werk.

Daar is aan­vank­lik ge­kyk of dié voor­ge­stel­de be­leid deur mu­ni­si­pa­li­tei­te uit­ge­voer kan word, maar vol­gens Vos sou dit in­ge­vol­ge die Grond­wet nie haal­baar wees nie en moet die pro­vin­si­a­le re­ge­ring eer­der die wet­ge­wing deur­voer.

Die pro­vin­si­a­le wet­ge­wer en ka­bi­net sal eers e­ni­ge moont­li­ke kon­sep­wet­ge­wing moet oor­weeg en goed­keur voor­dat on­her­win­ba­re in­ko­pie­sak­ke amp­te­lik ver­bied kan word.

Om­dat Vos nie ’n lid van die pro­vin­si­a­le wet­ge­wer is nie, kan hy nie self die kon­sep­wet­ge­wing ter ta­fel lê nie.

Die wet­ge­wer sal ook moet be­paal wat­ter straf­maat­re­ëls by die voor­ge­stel­de wet­ge­wing in­ge­sluit sal word.

Lui­dens die mo­sie word min­der as 1% van die 350 mil­joen ge­wo­ne in­ko­pie­sak­ke wat jaar­liks in die Wes-Kaap ge­koop word, her­win en be­land dit eer­der op vul­lis­ho­pe.

Plas­tiek­sak­ke be­land in bo­me en be­soe­del ri­vie­re en stran­de, ter­wyl dit net af­breek in k­lei­ner stuk­kies en nie heel­te­mal “ver­dwyn” nie.

Dit skep ’n ge­vaar vir men­se en die om­ge­wing, ver­al as die che­mi­ka­lieë in die plas­tiek in wa­ter of die voed­sel­ket­ting be­gin op­bou.

Die mo­sie sê dat 60% tot 70% van plas­tiek in­ko­pie­sak­ke in die Wes-Kaap deur die vyf groot­ste win­kel­groe­pe ver­koop word, maar dat slegs C­hec­kers se sak­ke werk­lik her­win­baar is.

Me e­ras 20 lan­de het al wet­ge­wing aan­vaar wat plas­tiek in­ko­pie­sak­ke ver­bied of aan­sien­lik ver­min­der. Dit sluit in Ke­nia, R­wan­da, Tan­za­nië, Ma­rok­ko, Ma­da­gas­kar, Frank­ryk, I­ta­lië en C­hi­na.

Lui­dens die mo­sie het die ver­bod in R­wan­da in 2008 ’n “flo­re­ren­de mark” vir her­bruik­ba­re sak­ke ge­skep, waar dit voor­heen nie al­ge­meen be­skik­baar was nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.