Zil­le en Dug­mor e in bek ge­veg

Die Burger - - 12 - Mal­her­be Nie­na­ber

Hu­meu­re in die Wes-Kaap­se par­le­ment het gis­ter be­hoor­lik op­ge­vlam toe vrae ge­stel is oor ’n hoof­di­rek­teur van die pre­miers de­par­te­ment wat be­dank het.

He­len Zil­le, Wes-Kaap­se pre­mier, het Ca­me­ron Dug­mo­re, ANC-LPP, daar­van be­skul­dig dat hy in kon­tak is met dié voor­ma­li­ge di­rek­teur en dit met ’n ver­slag­ge­wer van Ca­pe Ar­gus be­spreek.

Die jaar­ver­slag van die WesKaap­se pre­miers de­par­te­ment is gis­ter­og­gend in die pro­vin­si­a­le wet­ge­wer be­spreek.

Dug­mo­re het ge­vra oor die om­stan­dig­he­de waar­on­der So­lan­ge Rosa, voor­ma­li­ge hoof­di­rek­teur van be­leid en stra­te- gie in die de­par­te­ment, in 2015 be­dank het en of dit bui­ten­ge­woon was.

Adv. Brent Ger­ber, di­rek­teur-ge­ne­raal van die de­par­te­ment, het be­ves­tig dat Rosa op ’n ver­ga­de­ring deur die pre­mier ge­kri­ti­seer is, waar­na sy uit­ge­loop en haar be­dan­kings­brief in­ge­dien het.

Vol­gens Dug­mo­re word die ge­beu­re op die ver­ga­de­ring in die wet­ge­wer se gan­ge be­spreek en wou hy dui­de­lik­heid kry oor wat daar­toe ge­lei het dat Rosa be­dank het.

Dié voor­val het wel in die vo­ri­ge boek­jaar plaas­ge­vind, nie die jaar wat op 31 Maart ge­ëin­dig het en waar­oor die jaar­ver­slag han­del nie.

Zil­le het toe ge­sê sy weet “waar hier­die kwes­sie van­daan kom” en dit is voor die hand lig­gend dat Dug­mo­re met dié voor­ma­li­ge di­rek­teur praat.

Sy het Dug­mo­re ook daar­van be­skul­dig dat hy die saak “klaar­blyk­lik” ook met ’n ver­slag­ge­wer van Ca­pe Ar­gus in SMS’e be­spreek.

Dug­mo­re het daar­op aan­ge­dring dat Zil­le die aan­ty­gings te­rug­trek en ge­sê dit is “ver­re­gaan­de en be­lag­lik”.

Ger­ber het ge­sê dat Rosa ont­steld was oor kri­tiek deur die pre­mier op ’n ver­ga­de­ring, op­ge­staan het en die deur toe­ge­slaan het. Met haar be­dan­king het sy glo ge­sê dit is vir haar “on­aan­vaar­baar om so ge­kri­ti­seer te word”.

Zil­le het toe ge­sê die pro­vin- si­a­le re­ge­ring het ’n be­na­de­ring ge­volg wat deur ge­meen­skap­pe se be­hoef­tes ge­dryf word.

Dit was ’n “mas­sie­we kop­skuif” vir die re­ge­ring en nie al die per­so­neel­le­de het be­vre­di­gend daar­by aan­ge­pas nie.

“’n Voor­leg­ging is ge­doen en dié be­na­de­ring is nie daar­in ge­toon nie. Ek het kri­tiek daar­op ge­le­wer en dit is per­soon­lik op­ge­neem – en dit was nie die eer­ste keer nie.”

Dug­mo­re het toe ge­vra wat die aard van die kri­tiek was en wat Zil­le ge­sê het om­dat dit noe­mens­waar­dig is as ’n hoof­di­rek­teur só be­dank.

Zil­le het ge­sê dié saak het niks te doen met die jaar­ver­slag of die boek­jaar wat on­der be­spre­king is nie. “Ek weet pre­sies wat Dug­mo­re wil doen en pro­beer hom die fei­te gee,” het sy ge­sê. Die voor­ma­li­ge amp­te­naar was glo “ui­ter­ma­tig sen­si­tief oor e­ni­ge vorm van kri­tiek” en die ver­slae oor be­leid waar­voor sy ver­ant­woor­de­lik was, was “on­ge­loof­lik ge­brek­kig”.

“Dit is ui­ters on­no­dig dat die be­leids­een­heid van ’n par­ty met ’n stry­di­ge be­leid se pos­te be­hou moet word wan­neer ’n nu­we re­ge­ring oor­neem,” sê Zil­le.

“Ons kon nie toe­laat dat ANC­be­leid deur die be­leids­een­heid van ’n nu­we re­ge­ring ge­dryf word ter­wyl sul­ke by­be­doe­lings be­staan nie.” Vol­gens Zil­le be­wys die be­weer­de kon­tak tus­sen die voor­ma­li­ge di­rek­teur en die ANC haar punt.

Kort daar­na het Zil­le uit die raad­saal ge­stap en nie die res van die sit­ting by­ge­woon nie.

He­len Zil le gis ter aan die w oord in die pr o­vin­si­a­le p ar­le­ment. Die pre­miers­de­par­te­ment s e jaarv er­slag is gis ter­og­gend be spreek.

Fo­to’s: MAL­HER­BE NIE­NA­BER

Ca­me­ron Dug­mor e, ANC ­LPP, en K­ha­ya Mag axa, ANC ­LPP.

Adv. Br ent Ger­ber , dir ek­teur­ge­ne­raal v an die W es­Kaap­se pre­miers­de­par­te­ment.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.