‘Pu­bliek wil weet po­li­sie kan na hul wa­pens kyk’

Die Burger - - 12 - Mal­her­be Nie­na­ber

Al­te­sa­me 24 vuur­wa­pens van die Wes-Kaap­se po­li­sie is in die boek­jaar 2016-’17 ge­steel, ter­wyl 13 vuur­wa­pens ver­loor is.

Dit blyk uit ge­skre­we ant­woor­de van die Suid-A­fri­kaan­se Po­li­sie­diens aan Dan Pla­to, Wes-Kaaps eL U R vir ge­meen­skap s vei­lig­heid, wat van­dees­maand ont­vang is.

In die boek­jaar 2015-’16 is daar ook 31 po­li­sie­wa­pens in die Wes-Kaap ge­steel en se­we ver­loor.

Pla­to het gis­ter ge­sê die aan­tal wa­pens wat ver­mis ge­raak het of ge­steel is, het “kom­mer­wek­kend oor die af­ge­lo­pe twee boek­ja­re toe­ge­neem” en elk­een van dié wa­pens kan help om ben­de­ge­weld en dwelm­ver­wan­te mis­da­de aan te vuur.

“My stand­punt is dat vuur­wa­pens te vry­lik be­skik­baar is in ons ge­meen­skap­pe en dat die ver­want­skap tus­sen vuur­wa­pens en die pro­bleem van al­ko­hol­mis­bruik son­der twy­fel ’n ge­meen­skap­li­ke e­le­ment in in­ter­per­soon­li­ke ge­weld, soos moord, is.

“Dit is nood­saak­lik vir die pu­bliek om ver­troue te kan hê in el­ke po­li­sie­lid se ver­moë om hul­le te be­skerm – en ook om te ver­hoed dat hul diens­wa­pens in die ver­keer­de han­de be­land.”

Pla­to het ’n be­roep ge­doen op ge­meen­skaps­le­de wat weet van vuur­wa­pens wat on­wet­tig be­kom is om na vo­re te kom en dit aan te meld.

“Ons al­mal het ’n ver­ant­woor­de­lik­heid om toe te sien dat ’n ein­de ge­bring word aan die moor­de en skiet­ge­veg­te wat so baie van ons on­skul­di­ge jeug se le­we ver­woes het.”

In Sep­tem­ber het Fi­ki­le M­ba­lu­la, mi­nis­ter van po­li­sie, ook sy kom­mer uit­ge­spreek oor al­te- sa­me 33 vuur­wa­pens wat uit die po­li­sie­kan­to­re in Bell­vil­le-Suid en Mit­chells Plain in Kaap­stad ge­steel is.

Die po­li­sie het toe aan­ge­dui dat dit ein­de Au­gus­tus be­kend ge­word het dat die Bell­vil­leSuid-kan­toor nie ver­ant­woor­ding kan doen vir 18 vuur­wa­pens wat as be­wys­stuk­ke in­ge­dien is nie.

Ty­dens ’n ou­dit het die po­li­sie ook be­wus ge­word daar­van dat 15 vuur­wa­pens wat aan die Mit­chells Plain-kan­toor uit­ge­reik is, weg is.

In­tus­sen het die Wes-Kaap­se po­li­sie vroe­ër van­dees­maand be­ves­tig dat daar be­slag ge­lê is op een van die vuur­wa­pens wat by die Mit­chells Plain-po­li­sie­kan­toor ge­steel is. Nog twee vuur­wa­pens waar­op be­slag ge­lê is, is vir ver­de­re toet­se weg­ge­stuur.

Drie men­se is ten ty­de van dié vonds in heg­te­nis ge­neem.

B­rig. Cass Gool­am, sta­sie­be­vel­voer­der van die Mit­chells Plain-po­li­sie­kan­toor, en 13 an­der po­li­sie­be­amp­tes van dié kan­toor is han­gen­de ’n on­der­soek ge­skors.

■ Lui­dens nog van die ge­skre­we ant­woor­de van die po­li­sie aan Pla­to het 207 po­li­sie­le­de in die Wes-Kaap in die vo­ri­ge boek­jaar be­dank en 353 po­li­sie­le­de in die boek­jaar 2015-’16.

Fo­to: CHARLE S PULLEN

Al­te­sa­me 2 4 diens wa­pens is in die boek­jaar 2016­’ 17 in die W esKaap g es­teel en 1 3 vuurw a­pens is deur die po­li­sie v er­loor, het die po­li­sie in ’ n g es­kre­we ant woord aan D an Pl ato, W es­Kaap­se L UR vir g e­meen­skaps­vei­lig­heid, be­ves­tig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.