‘Un­loc­ked’ is ’n heer­li­ke aksie­ril­ler

Die Burger - - 16 - A­ni­ka Mar ais

Vir ’n spi­oen moet die be­lang­rik­ste vraag al­tyd wees: Wie kan ek reg­tig ver­trou?

En dis juis dié vraag waar­teen A­li­ce Ra­ci­ne (Noo­mi Ra­pa­ce) haar keer op keer in hier­die heer­li­ke aksie-ril­ler vas­loop.

A­li­ce is ’n bril­jan­te CIAspi­oen wat op kort ken­nis­ge­wing weer na die veld ge­roep word na­dat sy in 2012 nie ’n ter­ro­ris-te­aan­val in Pa­rys kon voor­kom nie.

Hoe­wel sy al­les in haar ver­moë pro­beer doen om nie weer by ’n saak be­trok­ke te raak nie, word sy ge­dwing om die CIA in Lon­den te help met ’n moont­li­ke aan­val wat deur die ter­reur­groep I­sis be­plan word.

Wat eint­lik ’n roe­ti­ne- on­der­soek vir A­li­ce sou wees, ont­aard in die eer­ste kwar­tier in ab­so­lu­te cha­os. Die men­se wat sy ge­dink het sy kan ver­trou, is toe wol­we in skaaps­kle­re. Haar e­nig­ste op­sie? Om te hard­loop vir al wat sy werd is en boon­op tus­sen­in die I­sis-aan­val te pro­beer keer.

Hier­die aksie-ril­ler gee die ge­hoor ’n baie in­te­res­san­te ag­ter-die-skerms-ky­kie na wat al­les ge­beur om ’n ter­ro-ris­te­aan­val te voor­kom. Die ho­pe po­li­tiek, ad­mi­nis­tra­sie en ag­ter­af ge­kon­kel sal jou nog­al ver­baas.

Dis lek­ker om weer die S­weed­se ak­tri­se Noo­mi Ra­pa­ce op die sil­wer­doek te sien. Sy is ver­al be­kend om haar rol as Lis­beth Sa­lan­der in die S­weed­se weer­ga­we van die flieks The Gi­rl with the Dra­gon Tat­too, The Gi­rl who Play­ed with Fi­re en The Gi­rl who Kic­ked the Hor­net’s Nest. In Un­loc­ked is sy net so har-

de­gat soos Lis­beth.

Dis be­moe­di­gend om al hoe meer ak­tri­ses as die held van ’n ak­sie­fliek te sien.

Die res van die rol­ver­de­ling is ook ster­be­laai, met Or­lan­do Bloom, Mi­cha­el Doug­las, John Mal­ko­vich en To­ni Col­let­te.

Ver­al Col­let­te en Mal­ko­vich se ka­rak­ters breek soms die span­ning en sorg vir ’n paar snaak­se oom­blik­ke te mid­de van die skiet-skop-en­don­ner.

■ 98 mi­nu­te. 18 GT. Noo­mi R a­pa­ce, Orl an­do Bl oom en T oni Col­let­te. R e­gis­seur: Mi­cha­el Ap­ted.

Noo­mi R a­pa­ce en Orl an­do Bloom in die ak sie­ril­ler Un­loc­ked.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.