2019 kan kwa­lik gou ge­noeg kom

Die Burger - - 18 - Vry­dag Ak tu­eel Ra­pu­le T a­ba­ne

Soms droom ’n mens daar­van dat die 2019-ver­kie­sing mô­re reeds kan plaas­vind. Die ar­ro­gan­sie van die re­ge­ren­de par­ty, so­wel in die re­ge­ring as in die par­le­ment, kan reg­tig ir­ri­te­rend wees.

Hy kom met tal­le swak be­slui­te weg bloot op grond daar­van dat 62% van die kie­sers in 2014 vir die ANC ge­stem het. Dit is hoogs on­waar­skyn­lik dat 62% in die 2019-ver­kie­sing wéér vir die ANC sal stem. Selfs al be­hou dié par­ty die mag ná daar­die ver­kie­sing, sal dit met ’n moont­li­ke ko­a­li­sie­ven­noot wees wat sy hu­bris in toom sal hou.

My frus­tra­sie met die ANC het op­nuut op­ge­vlam toe die kwes­sie van die nu­we o­pen­ba­re be­sker­mer (OB) in die par­le­ment te ber­de ge­bring is. Die DA het ná ’n paar swak be­slui­te ’n on­der­soek na die amps­be­voegd­heid van Bu­si Mkhwe­ba­ne aan­ge­vra. Die erg­ste was haar aan­be­ve­ling vir ’n grond­wet­li­ke wy­si­ging om die mag­te van die Re­ser­we­bank te her­sien. Na­dat die Re­ser­we­bank haar voor die hof ge­daag het, het sy die kom­men­taar te­rug­ge­trek en om ver­sko­ning ge­vra. Haar kan­toor het ge­sê die “fout­jie” was weens ’n tik­fout.

Maar sy was ’n on­in­spi­re­ren­de keu­se en selfs die EFF het er­ken hy het ge­fou­teer toe hy haar ty­dens die keu­ring­pro­ses ge­steun het. Die DA het lank teen haar be­swaar ge­maak om­dat sy glo as spi­oen vir die de­par­te­ment van staats­vei­lig­heid ge­werk het.

Maar Mkhwe­ba­ne was on­der veel gro­ter ver­den­king na­dat aan die lig ge­kom het dat sy met die pre­si­den­sie en die de­par­te­ment van staats­vei­lig­heid ver­ga­der het ter­wyl sy daar­die ver­slag oor die Re­ser­we­bank saam­ge­stel het.

Die erg­ste was dat sy ver­suim het om daar­die ver­ga­de­rings te noem – dit is eers la­ter ont­dek.

Daar is van­dees­week ver­keer­de­lik deur koe­ran­te be­rig dat die par­le­men­tê­re ko­mi­tee oor jus­ti­sie be­sluit het om ’n on­der­soek na die OB se amps­be­voegd­heid in te stel. Die ANC-LP’s in die ko­mi­tee het, daar­en­teen, ’n mo­sie ver­werp om ’n ad hoc-ko­mi­tee in te stel om haar be­voegd­heid te on­der­soek.

’n Ad hoc-ko­mi­tee is ’n des­kun­di­ge ko­mi­tee wat uit­sluit­lik op haar be­voegd­heid, al dan nie, sou fo­kus.

Maar ANC-LP’s het die voor­stel af­ge­skiet en daar­op aan­ge­dring dat die kwes­sie aan hul­le oor­ge­laat word.

“Jou son­de is dat jy, in som­mi­ge ge­val­le, die ge­voe­li­ge snaar van mo­no­po-lie­ka­pi­taal aan­raak; en vol­gens hul­le moet jy uit­ge­stoot word. Die werk wat jy eer­lik en ob­jek­tief ge­doen het . . . dít is wat jou on­der­skei,” het Loyi­so M­pum­l­wa­na, ANC-LP, ge­sê.

Bon­ga­ni Bon­go, ’n an­der ANC-LP, het Mkhwe­ba­ne aan­ge­raai om nie deur kri­tiek op haar re­me­di­ë­ren­de op­tre­de oor die Re­ser­we­bank van stryk ge­bring te word nie, om­dat die kwes­sie steeds uit­ge­pluis moet word ná haar skry­wes oor die rol van die Re­ser­we­bank en die vraag­stuk van ei­e­naar­skap.

Met dié re­de­na­sies het hul­le die tot­stand­ko­ming van die ad hoc-ko­mi­tee teen­ge­staan en op ’n pro­ses oor­een­ge­kom om haar te be­skerm. Selfs die ko­mi­tee­voor­sit­ter, Mat­ho­le Mots­hek­ga, wat met op­po­si­sie-LP’s saam­ge­stem het, is deur die ANC-LP’s uit­ge­stem.

Die ANC in Lut­hu­li-huis en sy par­le­men­tê­re kou­kus het in ver­kla­rings on­der­neem om Mkhwe­ba­ne teen e­ni­ge “hek­se­jag” deur die DA te be­skerm.

Vol­gens ’n ANC-ver­kla­ring is daar geen gron­de vir die DA se ver­soek om haar te ver­wy­der. Of­skoon die ANC saam­stem dat die OB in­ge­vol­ge die Grond­wet op grond van on­be­voegd­heid ver­wy­der kan word, sien hul­le geen on­be­voegd­heid aan haar kant nie.

Der­hal­we bly nog ’n on­be­kwa­me amp­te­naar vir nog se­we jaar in haar pos om­dat die ANC sy meer­der­heid uit­ge­buit het. Dit is hoe­kom ek sê ons kan nie wag vir 2019 nie.

■ Ra pul e Ta ban eis po­li­tie­ke re­dak­teur van Cit y P ress.

■ Be­soek www .die­bur­ger.com daag­lik s vir “‘n Goue Oue uit F red s e P en”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.