Ho­kaai met die ei­en­dom­s­pro­jek­te

Die Burger - - 18 -

Da­ni­ël T­heu­nis sen, V re­de­hoek

Die voor­blad­be­rig oor die wa­ter­kri­sis (10.10) ver­wys.

Ek is baie bly dat maat­re­ëls ge­tref word om toe­ris­te in te lig oor die wa­ter­kri­sis in Kaap­stad. Ek won­der eg­ter wan­neer gaan die pro­vin­si­a­le re­ge­ring briek aan­draai wat ei­en­doms­ont­wik-ke­ling be­tref? Daar is reu­se-pro­jek­te aan die gang (33 in ver- skeie fa­ses?) en van­dag ont­vang ek nóg ’n e-pos van Pam Gol­ding om ’n mas­sie­we kom­pleks be­staan­de uit vier “to­rings”/ blok­ke in die s­tad te ad­ver­teer.

Só kan dit tog nie aan­gaan nie. Ons bron­ne is al by­na uit­ge­put en die ver­keer word ’n gro­ter nag­mer­rie. Ons moet die re­ge­ring ver­ant­woor­de­lik hou net soos hy met ons doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.