Jy SMS

Die Burger - - 19 -

Stuur jou SMS na 45 589. SMS ’e w at die skryw er s e naam be vat, kry v oor­keur.

V Me­de­Trans­net­pen­si­oe­na­ris­se, ná s es jaar se ge­swoeg en ba­klei D. D. D. Staan sterk, mis­kien is dit soos die By­bel­se se­we ma­er ja­re al­les bin­ne­kort oor. Ger­rit F a­bri­ci­us

V Waar­om word ma­ra­thons nog vir dui­sen­de deel­ne­mers ge­re­ël? Al­mal moet tog ná die tyd stort. Ons eer­ste beurt wa­ter van­og­gend in Brac­ken­fell ge­had. B ert i eT ru ter

V Hoe­kom kan Kaap­stad nie see­wa­ter deur sy wa­ter stel­sel laat vloei nie? Dan kry’ n mens vars­wa­ter vir drink en kook by wa­ter­pun­te. En see­wa­ter word ge­bruik vir ri­ool­stel­sels, was­goed, stor­te n bad. Dis net’ n i­dee van’ n leek. Kar in, P E

V Swak taal­ge­bruik is skan­de­lik. A­fri­kaan­se san­gers kan­nie“vir” uit­spreek nie. Ge­bruik “v i ’” in­plaas van“vir ”. Be­re­tha, Strand

V Die brief is só waar. Dis“aw­sim” hier en “hui­dig­lik” daar, ens ó word ons mooi taal be­fonk­faai. Wil­lie Neet hl i ng, Har­ten­bos

V Die taal pu­ris­te moet as­se­blief“rel a x ”. “Hie in­ni K aap mix ons ma ons e w oode, en al­mal v estaan mek a”? Maat­in v ani K aap

VE r i k ,’ n taal is soos men­se dit be­sig ;’ n di­na­mie­se ver­skyn­sel! Les Mans

V Sit ek hier met’ n knop in my keel na­dat ek die be­rig lees van ou­ers wat kin­ders ver­loor het. Het self’ n dog­ter ver­loor. Lief vir jou, Bron nie. G­rey, Eer­ste­ri­vier

VA C en Bok­ be­stuur het week ge­le­de ge­sê dis on­waar dat Van Graan weg­gaan! Geen ge­loof­waar­dig­heid ná 57­0. J B, Strand

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.