Me­dies: Jan Taks hap gr oot in Ok to­ber

Die Burger - - 20 -

Le­de van me­die­se ske­mas kan hul­le reg­maak om la­ter van­dees­maand in die me­di­um­ter­myn be­gro­tings­re­de te hoor hoe hul be­las­ting kre­die­te ver­min­der gaan word.

Be­las­ting kre­die­te help om le­de van me­die­se ske­mas e pre­mie ste ver­min­der.

Dit be­loop tans so­wat

R20 mil­jard per jaar.

Dr. An­ban Pil­lay, ad­junk­di­rek­teur-ge­ne­raal van die na­si­o­na­le de­par­te­ment van ge­sond­heid, het op ’n kon­fe­ren­sie van die Go­vern­ment Em­ploy­ees Me­di­cal Sche­me ge­sê ’n aan­kon­di­ging word in dié be­gro­tings­re­de ver­wag.

Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, het reeds in sy be­gro­tings­re­de in Fe­bru­a­rie ge­noem dat dié be­las­ting kre­die­te ge­bruik gaan word om die Na­si­o­na­le Ge­sond­heid s­ver­se­ke­ring( NG V) te fi­nan­sier.

Lui­dens ’n on­lang­se stu­die sal tot 1,9 mil­joen le­de van me­die­se ske­mas nie meer hul pre­mies kan be­kos­tig as die be­las­ting kre­die­te weg­ge­neem word nie.

Pil­lay sê die NGV-wets­ont­werp is tans in die ka­bi­nets­pro­ses. Die wets­ont­werp sal ge­pu­bli­seer word so­dra die ka­bi­net dit goed­ge­keur het.

Hy sê die NGV gaan al­le fond­se vir ge­sond­heid­sorg in ’n poel saam­gooi so­dat men­se nie meer by die punt waar hul­le ge­sond­heid­sorg ont­vang, hoef te be­taal nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.