Tak eer s in 2018 in K aap

Die Burger - - 21 - Fran­cois Wil li­ams

Tas­te Hol­dings wil hê die eer­ste Starbucks-tak in Kaap­stad moet ’n i­ko­nie­se win­kel wees, so, om ’n ge­skik­te per­seel vir die kof­fie­win­kel te vind, is nog­al ’n uit­da­ging, sê Car­lo Gon­za­ga, uit­voe­ren­de hoof.

On­danks die half­jaar tot ein­de Au­gus­tus waar­in Tas­te ’n ver­lies van R65,9 mil­joen ge­ly het teen­oor ’n ver­lies van R34 mil­joen ’n jaar ge­le­de, is dit juis sy in­ter­na­si­o­na­le han­dels­na­me – Starbucks en die piz­za­groep Do­mi­no’s – wat nog re­la­tief goed vaar te mid­de van ’n be­druk­te ver­brui­kers om­ge­wing.

Tas­te se jong­ste sy­fers wys sy plaas­li­ke kits­kos han­dels­na­me, die braai­hoen­der groep Ze­bro’s, die vis­win­kel The Fish &C hip C oe n die Maxi’s-ge­sins­re­stau­ran­te, se ver­ko­pe het skerp ge­val.

Sy aan­deel­prys op die JSE was gis­ter­og­gend 4,3% la­er op 89c.

Ook Tas­te se af­de­ling vir luuk­se goe­de­re het in die half­jaar veel swak­ker as ver­wag ge­vaar.

Dié af­de­ling–wat die ju­we­liers han­dels­na­me NW J, Art­hur Ka­p­lan en World’s Fi­nest Wa­t­ches in­sluit – se ver­ko­pe het met 15% ge­val op die grond­slag van ver­ge­lyk­ba­re win­kels.

Gon­za­ga skryf dit toe aan die si­klie­se aard van luuk­se goe­de­re, as­ook die ma­kro-e­ko­no­mie­se on­se­ker­heid in die land, die re­la­tie­we sterk­te van die rand en min­der be­stee­ba­re in­kom­ste.

Die af­de­ling vir luuk­se goe- de­re het in die oor­een­stem­men­de half­jaar ’n be­dryfs­wins van R21,7 mil­joen ge­toon en het ge­help om die ver­lie­se van die kos­af­de­ling teen te werk.

Maar dié keer was die af­de­ling self in die moei­lik­heid met ’n be­dryfs­ver­lies van R796 000.

Hoe­wel Tas­te vroe­ër aan­ge­dui het hy wil die luuk­se­goe­de- re-af­de­ling ver­koop, het die groep in­tus­sen be­sluit dis nie nou ’n goeie tyd om daar­van te pro­beer ont­slae raak nie. Daar sal eer­der nou daar­op ge­fo­kus word om die on­der­ne­ming be­ter te be­stuur.

Die kos­af­de­ling se be­dryfs­ver­lies het ver­groot van

R53 mil­joen tot R61,5 mil­joen.

Gon­za­ga sê die plaas­li­ke han­dels­na­me en ver­al die hoen­der­af­de­ling Ze­bro’s het in die half­jaar swaar­ge­kry.

Die in­ter­na­si­o­naal be­ken­de piz­zap­lek Do­mi­no’s se ver­ge­lyk­ba­re ver­ko­pe het met 1% ge­klim, maar die plaas­li­ke han­dels­na­me se ver­ko­pe was 8,6% la­er.

Vol­gens Gon­za­ga raak die land­wye uit­breek van vo­ël­griep on­der pluim­vee nog nie Ze­bro’s se reg­streek­se hoen­der­vleis­ver­skaf­fers nie, maar Tas­te hou die si­tu­a­sie fyn dop en dit kan die hoen­der­kits­kos­be­dryf raak as vo­ël­griep voort­duur.

Hy sê Ze­bro’s is swaar­der ge­tref deur die druk op ver­brui­kers­be­ste­ding as Maxi’s of The Fish & Chip Co.

Oor Starbucks sê Gon­za­ga die groep mik om teen ein­de van­jaar tien tak­ke te hê van dié be­ken­de kof­fie­win­kel, wat in 1971 in Se­att­le in die VSA be­gin is.

Die plan is om vol­gen­de jaar nog 12 tak­ke te o­pen, maar fi­nan­sie­ring moet nog ge­vind word. Tas­te kan bin­ne die vol­gen­de maand meer dui­de­lik­heid oor die fi­nan­sie­rings­op­sies hê.

Hoe­wel hy al voor ein­de van­jaar ’n tak in Kaap­stad wou hê, word nou ge­mik na die eer­ste helf­te van vol­gen­de jaar.

Fo­to: ANNIE GOETZ SCHE

Tas­te Hol dings s e S tar­bucks­tak in die Menl yn Mai­ne­wink el­sen­trum in P re­to­ria is een v an net enk e­les v an die int er­na­si­o­na­le k of­fie­win­kel­groep wêr eld­wyd w at ek sklu­sief­ge­roos­ter­de k of­fie­meng­sels v er­koop as deel v an die S tar­bucks R...

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.