Boei­en­de plaas­li­ke boks­ge­veg­te op spys­kaart

Die Burger - - 23 -

Plaas­li­ke bok s­gees­drif­ti­ges k an v ol­gen­de Sat erd­ag ( 21 Ok to­ber) uit sien na vier f as­si­ne­ren­de boks­ge­veg­te by Gol den Gl o­ves se t oer­nooi b y Em­per­ors P a­la­ce in K emp­ton P ark.

Dit is v e­ral die eer ste r on­de v an die S u­per­vier­reeks vir v eer­ge­wig­te wat die bel angs­tel­ling g aan­de he t.

Die v oor­ma­li­ge Wêr eld­boks­or­ga­ni­sa­sie­kam­pi­oen Sim­piw e V e­ty­e­ka is al 36 jaar oud, maar k an s teeds t e veel v er­nuf vir sy t een­stan­der, die

23­ja­ri­ge L e­ra­to Dl a­mi­ni, hê.

In die an­der g e­veg tuss en v eer­ge­wig­te is daar gr oot v er­wag­tin­ge v an die 21­ja­rig e A­zing a F u­zi­le.

Fu­zi­le, w at no g op sk ool is, p ak vir Ts­hif­hi­wa Muny ai (32), ’ n v oor­ma­li­ge S­ta­te­bond­ka­pok­ge­wig­kam­pi­oen.

Ryno Lie­ben­ber g p ak vir P a­trick Mu­ka­la in ’ n su­per ­mid­del­ge­wig­ge­veg.

Dee­jay K riel v eg in die s trooi­ge­wig­af­de­ling t een T­hem­bel ani Ok olo.

– Mi­cha­el Gr een

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.