Kaar­tjies vir Bok ­toets in Du­blin is uit ver­koop

Die Burger - - 23 -

Die Ier se R ug­by­u­nie (IRFU) he t be ­ ves­tig die k aar­tjies vir Ierl and s e toets t een S uid­A­fri­ka op 11 No vem­ber in die A vi­va­sta­di­on in Du­blin is uit­ver­koop.

So­wat 51 000 t oes­kou­ers sal daar op­daag w an­neer die Bokk e en die Ie­re, tans vier de op Wêr eld­rug­by s e rang­lys, mek aar die s tryd aan­sê.

Dit sal die Bokk es e eer ste kr ag­me­ting w ees s e­dert hul ne­derl aag van 2 4­25 t een die All Bl acks in

Kaap­stad. Die l aas­te k eer dat die Bok­ke na Du­blin g e­reis he t, w as in No­vem­ber 201 4. Ierl and he t daar die stryd me t 29­ 15 g e­wen.

Die IRFU v er­wag ook r e­kord­kaart­jie­ver­ko­pe vir Ierl and se t oet­se t een Fidji en Ar gen­ti­nië. Meer as 43 000 kaar­tjies is r eeds v er­koop vir die krag­me­ting me t Fidji op 18 No vem­ber en meer as 4 9 000 k aar­tjies is op ge­raap vir die t oets t een die P oe­mas ’ n week l a­ter. – S­port2 4

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.