Vlam­me l ek aan spog­ho­tel

Die Burger - - 1 - Ü­gen V os

Die ge­wil­de T­wel­ve A­pos­t­les Ho­tel and Spa in Vic­to­ri­a­straat in Kamps­baai is gis­ter­aand ont­ruim toe ’n berg­brand die ei­en­dom be­dreig het.

“Ons was heel­te­mal vol be­spreek, maar het reeds al ons gas­te na ’n an­der vyf­ster­ei­en­dom ge­skuif,” het Sue Lis­smann, ho­tel woord­voer­der, gis­ter­aand ge­sê .“Die ont­rui­ming het om­streeks 19:15 be­gin en die ho­tel i steen 20:15 ont­ruim. Die vei­lig­heid van ons per­so­neel en klan­te is vir ons van die groot­ste be­lang en die ho­tel is as voor­sorg­maat­re­ël ont­ruim.

“Die ge­bou self brand nie en die brand­weer is op die to­neel. Ek is bly om te kan sê al ons klan­te is vei­lig en ons per­so­neel is na hul hui­se on­der­weg.”

Lau­ren Ho­ward, woord­voer­der van Werk met Vuur, het gis­ter­aand ge­sê din­ge lyk “re­de­lik rof”. “Die brand­be­stry­ders het hul han­de vol”.

Vol­gens haar is die ho­tel­gas­te met bus­se ver­wy­der.

“Daar is wis­pel­tu­ri­ge win­de wat din- ge ver­der be­moei­lik en ons gaan be­slis deur die nag be­sig wees.”

Vol­gens Ho­ward het die brand teen 21:00 in die rig­ting van die Ou­de­kraal­piek­niek ter­rein be­gin ver­sprei.

Vic­to­ri­a­straat is tus­sen L­lan­dud­no en Kamps­baai vir ver­keer ge­sluit.

“Daar is baie dig­te rook en ons doen ons bes om die ho­tel te be­vei­lig,” het Ho­ward ge­sê.

So­wat 80 brand­be­stry­ders was op die to­neel.

Ver­skeie in­stel­lings, waar­on­der die brand­weer- en red­dings­diens­te van die s­tad Kaap­stad, Werk met Vuur en SanPar­ke, as­ook vry­wil­li­gers het die brand be­stry.

’n He­li­kop­ter is die mid­dag in­ge­span. Ho­ward het ge­sê daar is drie span­ne van so­wat 60 brand­be­stry­ders op by­stand.

Hul­le sou na ver­wag­ting van­dag ont­plooi word om hul kol­le­gas af te los.

Die brand, wat in die Plat­te­klip-ra­vyn on­der Ta­fel­berg­weg ont­staan het, was aan­vank­lik in be­dwang, maar het gis­ter­mid­dag laat weens ’n sterk suid­oos­te­wind op­ge­vlam.

Fo­to: JUS TIN SULLIV AN | SULLIV AN PHO TOGRAPHY

Fo­to: JUS TIN SULLIV AN | SULLIV AN PHO TOGRAPHY

Die wis­pel tu­ri­ge win­de w at gis ter­nag in die K aap g e­woed het , het die br and t een die hang e v an T a­fel­berg aang e­vuur.

F oto’s: VER SKAF

Die ber gbrand w oed gis ter t een die hang e v an T a­fel­berg. Dit het nab y The T wel­ve Apo st­les Hot el and S pa g e­brand en g as­te is g e­vra om die hot el t e ontr uim.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.