Oa­se

Die Burger - - 18 -

V Uit die By­bel

“Uit eer­bied vir jou God moe t jy eer­bied be­wys aan ou­mens e en hull e me t r es­pek be­han­del. Ek is die Her e.” – L e­vi­ti­kus 19:32

V Uit die K o­ran

En jul­le He­re het ver­or­den dat jul­le nie­mand bui­ten Hom sal dien nie, en dat jul­le aan bei­de ou­ers sal goed­doen. En in­dien e­nig­een van die twee of al­bei’ n hoë ou­der­dom by jul­le be­reik, sê dan nie vir hul­le: foei nie; en moet hul­le ook nie af­jak nie, en praat met hul­le’n wel­ge­val­li­ge woord.–Ko­ran 17:23

V Ge­dag­te vir die dag

Ek is be slis t en g un­ste v an hulp aan be­jaar­des. Ek self g aan ook een­dag oud wees. – Lil­li­an Gor dy Cart er

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.