Stryd om siel van OBK al hoe f el­ler Moet in par­le­ment ver­slag doen

Die Burger - - 20 - Fran­cois Wil li­ams

Die stryd om die siel van die O­pen­ba­re Be­leg­gings kor­po­ra­sie (OBK) woed voort.

Dit kan vol­gen­de week tot uit­bars­ting kom wan­neer die OBK voor die par­le­ment se staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies moet ver­slag doen.

Ter­wyl David May­nier, DA­woord­voer­der van fi­nan­sies, vra dat ’n brief van die mi­nis­ter van fi­nan­sies aan die OBK se voor­sit­ter o­pen­baar ge­maak word, het die vak­bond So­li­da­ri­teit voor­lo­pig voor dooi­e­mans­deur te staan ge­kom in ’n aan­soek om in­lig­ting van die OBK in­ge­vol­ge die Wet op die Be­vor­de­ring van Toe­gang tot In­lig­ting (Paia).

Die DA én So­li­da­ri­teit is be­sorg oor ver­meen­de po­gings van Ma­lu­si Gigaba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, om in te meng by die be­slui­te en be­stuur van die OBK, wat dui­sen­de staats­amp­te­na­re se af­tree­geld na­mens die staats­pen­si­oen fonds( GE P F) be­stuur.

May­nier het gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê Gigaba gee voor hy tree op om die in­te­gri­teit en o­pen­ba­re ver­troue in die OBK te her­stel, maar uit be­son­der­he­de van sy brief aan S­fi­so But­he­le­zi, voor­sit­ter van die OBK uit hoof­de van sy amp as ad­junk­mi­nis­ter van fi­nan­sies, blyk dit vol­gens May­nier dat Gigaba se eint­li­ke mo­tie­we is om die se­ni­or be­stuur van die OBK te “sui­wer”.

Gigaba het voor­heen te­rug­ge­kap oor dié be­we­rings en ge­sê hy wil juis hê die OBK moet weg­bly van po­li­tiek. Gigaba is tans in Washing­ton DC in A­me­ri­ka vir die In­ter­na­si­o­na­le Mo­ne­tê­re Fonds se jaar­ver­ga­de­ring.

May­nier sê dit lyk of Gigaba vas­be­slo­te is dat ’n fo­ren­sie­se on­der­soek deur ’n ek­ster­ne ou­dit­fir­ma moet voort­gaan oor be­we­rings teen dr. Dan Mat­ji­la, uit­voe­ren­de hoof van die OBK, on­danks die OBK se di­rek­sie wat ge­vind het die be­we­rings teen Mat­ji­la is on­ge­grond.

May­nier sê hy het aan Yu­nus Car­rim, voor­sit­ter van die staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies, ge­skryf om te vra dat Gigaba ’n af­skrif ver­skaf van die brief wat hy op 9 Ok­to­ber aan But­he­le­zi ge­stuur het waar­in hy sy kom­mer oor die OBK uit­spreek.

Hy het ook ge­vra Car­rim moet Gigaba vra om die ver­wy­sings­raam­werk te ver­skaf van die fo­ren­sie­se ou­dit wat ge­doen gaan word oor kon­trak­te wat die OBK toe­ge­staan het.

In­tus­sen sê S­chalk de Bruin, hoof van spe­si­a­le pro­jek­te by So­li­da­ri­teit, in ’n ver­kla­ring dat die Paia-aan­soek aan so­wel die OBK as die GEPF ge­stuur is, maar dat hul­le nie bin­ne die voor­ge­skre­we 30 dae ge­re­a­geer het nie.

So­li­da­ri­teit het op 28 Au­gus­tus di eO B Ken die staats­pen­si­oen fonds ge­vra om­te re­a­geer op be­we­rings oor staat­skaping van die voor­ma­li­ge o­pen­ba­re be­sker­mer, adv. T­hu­li Ma­don­se­la in haar a­ka­de­mie­se stu­die oor staat­skaping ge­naamd “Be­tra­y­al of the pro­mi­se: How South A­fri­ca is Being Sto­len”.

So­li­da­ri­teit het ge­vra wat­ter pro­se­du­res die OBK volg om te ver­se­ker die be­leg­gings na­mens die staats­pen­si­oen fonds i sin die bes­te be­lang van fond­s­le­de en by­dra­ers en dat dit hul wel­vaart be­skerm.

So­li­da­ri­teit het ge­vra of die OBK ’n man­daat van die GEPF het om in so­si­aal-e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling te be­lê, en wat hy die af­ge­lo­pe twee jaar ge­doen het om se­ker te maak E­s­kom, Trans­net en Pra­sa is kor­rup­sie­vry en het goeie kor­po­ra­tie­we be­stuur voor­dat hy be­sluit om in hul­le te be­lê.

So­li­da­ri­teit het ook ge­vra vir die OBK se do­ku­men­te wat wys op grond waar­van hy be­sluit het om te be­lê in Se­kun­ja­lo In­ves­t­ments om die In­de­pen­dent Me­dia-groep te koop, as­ook die gron­de vir sy be­leg­ging in A­fri­can Bank, E­s­kom, Trans­net, Ca­mac Oil, VBS Mu­tu­al Bank en die Pan A­fri­can In­fra­struc­tu­re De­ve­lop­ment Fund wat deur Ha­rith Ge­ne­ral Part­ners be­stuur word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.