El­ton John: ‘Pauw, ek soek jou boek’

Die Burger - - 1 -

Die B­rit­se san­ger sir El ton John het’ n ge­te­ken­de ek­sem­plaar van die on­der­soe­ken­de joer­na­lis Jac que s P au w se op­spraak­wek­ken­de boek The Pre­si­dent’ s Keep ers be­stel.

Je­an Pie­ters, wat re­kla­me vir nie fik­sie by N B Uit­ge­wers doen, het be­ves­tig dat die ver­soek pe­re-pos deur Joh ns e stig­ting aan die uit­ge­wer ge­rig is .“Ons kan­nie die pre­sie­se in­houd van die e-pos be­kend­maak nie ,” het­sy ge­sê. El ton John wil nie die ver- soek aan die gr oot kl ok hang nie .”

Die boek is r eeds on­der gr oot bel angs­tel­ling in Jo­han­ne s­burg bek end g es­tel.

Die boek w ord v an­dag in K aap­stad be­kend g es­tel. Pie ters sê P auw w eet no g nie van John sev er­soek nie .

“Ek dink hy g aan v an sys toel afv al,” he t sy g esê. S y sal John s e ek sem­plaar b y die be­kend­stel­ling vir hom l aat on­dert e­ken.

El­ton John

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.