DA kla Art­hur Fra­ser, ge­sins­le­de van kor­rup­sie aan

Die Burger - - 2 -

Die DA het gis­ter ’n klag van kor­rup­sie in­ge­dien teen Art­hur Fra­ser, di­rek­teur-ge­ne­raal van die Staat s vei­lig­heids­a­gent­skap( SVA ), ens y fa­mi­lie.

Lui­dens ’n ver­kla­ring van John Steen­hui­sen, DA-hoof­sweep, is die klag in­ge­dien krag­tens die Wet op die Voor­ko­ming en Be­kam­ping van Kor­rup­te Be­dry­wig­he­de.

Dit volg op die for­me­le klag wat die DA al in Mei teen Art­hur Fra­ser by die in­spek­teur-ge­ne­raal van in­tel­li­gen­sie in­ge­dien het.

“Die aan­ty­gings teen Art­hur Fra­ser en sy fa­mi­lie, wat on­langs uit- een­ge­sit is in Ja­c­ques

Pauw se boek The Pre­si­dent’s Kee­pers, da­teer van tus­sen 2007 en 2009 toe Art­hur Fra­ser ad­junk-di­rek­teur-ge­ne­raal: o­pe­ra­sies van die Na­si­o­na­le In­tel­li­gen­sie-a­gent­skap wa sen die P­rin­ci­ple A­gent Net­work (PAN)-pro­gram ge­ï­ni­si­eer en toe­sig daar­oor ge­hou het,” lui die ver­kla­ring.

Lui­dens die ver­kla­ring het ’n in­ter­ne on­der­soek na PAN glo er­ge fi­nan­si­ë­le wan­be­stuur, vrug­te­lo­se be- ste­ding, ne­po­tis­me en kor­rup­sie van tien­mil­joe­ne ran­de bloot­ge­lê.

Lui­dens die ver­kla­ring het die maat­skap­py van Art­hur se broer, Bar­ry, ’n kon­trak ge­kry om ’n pak­huis teen R24 mil­joen te ver­huur vir die stoor van 293 voer­tuie wat vir “be­dryfs­ge­bruik” aan­ge­skaf is. “Sy seun, Ly­le, is as die pak­huis se vloer­be­stuur­der aan­ge­stel, ter­wyl sy ma, C.F. Fra­ser, ’n raads­lid was van ’n ge­meen­skap s ge­gron­de or­ga­ni­sa­sie wat met kon­flik­op­los­sing, ver­al in sko­le, ge­moeid was.

“Die PAN-pro­gram het R10 mil­joen by­ge­dra tot die diens wat geen pro­duk in ruil vir die geld ge­le­wer het nie.”

Pauw se boek en be­rig­te wat daar­mee ver­band hou, skets ’n prent­jie van ’n ge­hei­me pro­gram wat vir die per­soon­li­ke ge­win van die Fra­sers en an­der in­tel­li­gen­sie werk­ne­mers in­ge­span is. Hul be­dry­wig­he­de se ge­hei­me aard het dit moont­lik ge­maak dat die­ge­ne wat die SVA ge­melk het lank aan­spreek­lik­heid ont­duik het.

John S teen­hui­sen

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.