Outeursreg

Die Burger - - 2 -

Die Bur­ger is ’n lid van die Sir­ku­la­sie­bu­ro van Suid­ A­fri­ka, en word b es­tuur, ge­druk en uit­ge­gee deur Me­dia 24 Koe­ran­te, na­mens die ei­e­naar, Me­dia 24 Be­perk, Heeren­gracht 40, Kaap­stad. In­ge­vol­ge Art .12(7) van die Wet op Outeursreg 1978 mag geen be­rig, ar­ti­kel of fo­to son­der ver­lof van die ei­e­naar ge­re­pro­du­seer word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.