Kan­toor­boe­lies kan jou ti­pe 2­di­a­be­tes gee

Die Burger - - 3 - El­sa­bé B­rit s

Om in die werk­om­ge­wing aan boe­lies en ge­weld bloot­ge­stel te word, ver­hoog ’n mens se ri­si­ko om ti­pe 2-di­a­be­tes te ont­wik­kel dras­ties.

Die stres wat dit in mans en vroue ver­oor­saak, is be­stu­deer en ge­pu­bli­seer in ’n stu­die wat gis­ter­og­gend vroeg in die vak­joer­naal Di­a­be­to­lo­gia be­kend ge­maak is.

Ne­ga­tie­we hou­dings van kol­le­gas, boe­lie­ge­drag, ge­weld en selfs drei­ge­men­te by die werk kan ver­oor­saak dat men­se die siek­te ont­wik­kel. Die stu­die het 45 905 mans en vroue van S­we­de, Fin­land en De­ne­mar­ke tus­sen 40 en 65 jaar be­trek wat nie voor­heen die siek­te ge­had het nie. 9% van die men­se het aan­ge­dui dat hul­le by die werk ge­boe­lie word. Die stu­die volg op ’n vo­ri­ge een wat be­vind het dat lang werk­u­re en werkon­se­ker­heid ’n ma­ti­ge ri­si­ko in­hou vir men­se om die siek­te te ont­wik­kel weens die stres op die lig­gaam.

Na­dat die ken­ners die men­se vir ’n tyd­perk van by­na 12 jaar lank op­ge­volg het, het 1 223 van dié wat ge­boe­lie is wel ti­pe 2-di­a­be­tes ont­wik­kel. Tot 12% van die men­se by wie die siek­te in ’n be­trok­ke jaar ge­di­ag­no­seer is, is in daar­die jaar ge­boe­lie.

Na­dat an­der ri­si­ko’s soos vet­sug uit­ge­ska­kel is, is be­vind dat as ’n mens ge­boe­lie word, is jou kan­se om die siek­te te ont­wik­kel 46% keer ho­ër as jou kol­le­ga wat nie deur­loop nie.

Vol­gens die stu­die be­hels boe­lie­ge­drag siel­kun­di­ge ag­gres­sie en ook om ie­mand on­re­de­lik te kri­ti­seer, te i­so­leer en ver­ne­de­ren­de ta­ke te gee. Ge­weld kan ook wees om ie­mand te skop, te stoot of om te dreig om dit te doen.

Die stu­die dui aan dat dit ui­ters stres­vol is vir die per­soon wat ge­boe­lie word en die stres­hor­mo­ne wat af­ge­skei word, is ’n re­ak­sie daar­op.

Dit kan ook ver­oor­saak dat men­se meer eet, en die he­le me­ta­bo­lis­me kan ne­ga­tief ge­raak word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.