Koop nou al jou vleis vir die fees­tyd

‘Bou ver­hou­ding op met jou slag­ter’

Die Burger - - 3 - El­sje du T oit

Hoe­wel vee­boe­re van oor tot oor glim­lag oor die hui­di­ge goeie vleis­pry­se, word ver­brui­kers aan­ge­raai om slim te koop voor die fees­tyd.

Ne­li­us Fer­rei­ra, Vry­staat­se voor­sit­ter van die Rooi­vleis­pro­du­sen­te­or­ga­ni­sa­sie (RPO), sê die ver­brui­ker het dees­dae baie ge­mak­lik ge­raak.

“Baie min men­se het reg­tig dees­dae nog vries­kas­te en koop dus nie meer in groot maat nie,” sê hy.

“Hul­le gaan nie meer slag­huis toe nie en bou ook nie meer ’n ver­hou­ding met hul slag­ter op nie. Gaan soek jou snit­te uit en praat met jou slag­ter. Ek be­lo­we jou jy gaan meer waar­de vir geld kry as in e­ni­ge an­der win­kel.”

Hy skryf die sty­ging in vleis­pry­se toe aan die droog­te.

“Daar is tans ’n groot vraag na vleis, maar ’n lae aan­bod om­dat baie van die vee­boe­re hul kud­des moes ver­min­der weens die droog­te. Dus is die die­re skaars.”

Dit gaan nog ’n paar jaar duur voor­dat boe­re hul kud­des kan op­bou en weer soos in die ver­le­de vleis kan voor­sien.

Co­bus Fen­wick, ei­e­naar van Fen­wick’s Slag­huis in Bloem­fon­tein, sê die groot­ste pro- bleem vir slag­hui­se is die groot vraag na vleis.

“Die die­re gaan dood, maar el­ke dag word daar steeds tal­le men­se ge­bo­re en al­mal wil vleis eet,” sê hy.

“Die im­pak van die droog­te, as­ook dief­stal, siek­tes en on­ge­dier­tes, het ’n baie gro­ter uit­wer­king as e­ni­ge in­fla­sie op vleis­pro­du­sen­te. Men­se kom hier in en dring daar­op aan om vleis te kry. Dees­dae kan ons net ver­koop wat ons kry.”

Fer­rei­ra sê as daar in die droog­te goeie droog­te­hulp van die re­ge­ring was, sou daar nie nou so ’n te­kort aan vleis ge­wees het nie.

“Dan sou ons die die­re aan die le­we kon hou. Suid-A­fri­ka se ge­hal­te is steeds van die bes­te ter wê­reld en ek dink nie ons pry­se is uit­spat­tig hoog nie.

“As jy R150 per ki­lo­gram vir ’n skaap­tjop hier in SuidA­fri­ka be­taal, moet jy die­self­de tjop met pry­se in A­me­ri­ka of Aus­tra­lië ver­ge­lyk. Daar sal jy dalk R450 per ki­lo­gram be­taal.”

Hy weet nie of die goeie vleis­pry­se vir boe­re so sal voort­gaan nie.

Fen­wick raai ver­brui­kers aan om eer­der nou in No­vem­ber reeds vleis te koop.

“Moe­nie in De­sem­ber vleis vir die fees­tyd koop nie, want dan is die pry­se hoog en die bo­nus­pry­se ver­by. Koop nóú ge­noeg skaap­bou­de vir die Kers­ta­fel.”

Fo­to: ML UNGISI L OUW

Co­bus F en­wick, ei­e­naar v an F en­wick’s Sl ag­huis in Bl oem­fon­tein, met ’ n sk aap­boud v an 5 ,6 kg w at tans s o­wat R7 12 k os. Hy sê die pry s het die af ge­lo­pe t wee jaar r ondom dié vl ak g e­wis­sel w eens die droog­te. So ’ n boud sou in 201 3 R513 g e­kos het .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.