Des moet help met Kaap­se wa­ter­kri­sis

Die Burger - - 4 - P­hil­da E s­sop

Pres. Ja­cob Zu­ma was gis­ter teen­woor­dig by’ n hoë vlak be­spre­king van die droog­te in die Wes-Kaap na­dat die pro­vin­sie by­stand van die na­si­o­na­le re­ge­ring ge­vra het.

He­len Zil­le, Wes-Kaap­se pre­mier, en Pa­tri­cia de Lille, bur­ge­mees­ter van Kaap­stad, was ook op dié ver­ga­de­ring van die pre­si­den­si­ë­le ko­ör­di­ne­rings-raad wa tin Tuyn­huys ge­hou is.

Daar is op die ver­ga­de­ring oor­een­ge­kom om die Wes-Kaap­se kwes­sie na die in­ter­mi­nis­te­ri­ë­le taak­span on­der lei­ding van Des van Rooy­en, mi­nis­ter van sa­me­wer­ken­de re­ge­ring en tra­di­si­o­ne­le sa­ke, te ver­wys.

Die taak­span sluit Nom­vu­la Mo­ko­ny­a­ne, mi­nis­ter van wa­ter en sa­ni­ta­sie, in. Die taak­span moet aan­dag gee aan die uit­da­gings wat die droog­te in­hou.

An­der pro­vin­sies wat ge­raak is of word, moet ook aan­dag kry.

Diep re­si­den­si­ë­le ko­ör­di­ne­rings raad is ’n sta­tu­tê­re ver­ga­de­ring van die pre­si­dent met pro­vin­si­a­le en mu­ni­si­pa­le lei­ers. Hul­le ver­ga­der ge­reeld om goeie en doel­tref­fen­de sa­me­wer­ken­de be­stuur te be­vor­der.

Ver­skeie mi­nis­ters het ook die ver­ga­de­ring by­ge­woon.

Van die kwes­sies wat be­spreek is, is die droog­te en wa- ter­kri­sis in die Wes-Kaap na­dat die pro­vin­sie hulp ge­vra het, lui ’n ver­kla­ring wat die pre­si­den­sie uit­ge­reik het.

Die ko­ör­di­ne­rings ko­mi­tee het ’n vor­de­rings­ver­slag ont­vang oor die stryd teen lek­plek­ke.

Dié pro­gram is daar­op ge­mik om wa­ter­lek­plek­ke te be­kamp en jong men­se die prak­tie­se vaar­dig­he­de te gee om hul­le as lood­gie­ters en in an­der am­bag­te te be­kwaam.

Op die ver­ga­de­ring is ook te­rug­voe­ring ge­gee oor die grond­wet­li­ke, sis­te­mie­se en struk­tu­re­le uit­da­gings wat met E­s­kom en mu­ni­si­pa­li­tei­te ver­band hou ten op­sig­te van die e­lek­tri­si­teit s net­werk.

Zu­ma het lui­dens die ver­kla­ring sy kom­mer uit­ge­spreek oor die ver­suim van som­mi­ge staats­de­par­te­men­te en pro­vin­sies om klein sa­ke­on­der­ne­mings bin­ne die voor­ge­skre­we 30 dae te be­taal na­dat hul­le wet­ti­ge fak­tu­re ont­vang het.

Pres. Jac ob Z uma

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.