‘Moe­nie van die ou­ers ver­geet’

Die Burger - - 5 - Han­nes K ru­ger

Kre­a­tie­we ma­nie­re moet ge­kry word om ou­ers by sko­le be­trok­ke te kry, sê Al­bie Sa­chs, oud­reg­ter van die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof.

Hy het na die Wy­si­gings­wets­ont­werp op Ba­sie­se On­der­wys ver­wys ens ê ou­ers sein­set­te moe­nie ge­min­ag word nie, maar die wy­si­gings­wets­ont­werp moet ook nie met die eer­ste oog­op­slag van die ta­fel ge­vee word nie.

Sa­chs was gis­ter­mid­dag by die boek be­kend­stel­ling van prof. El da­de W aal, on­der­wys­reg ken­ner van die Noord­wesU­ni­ver­si­teit se Edu-HRig­ht-na­vor­sings en­ti­teit, by die ou vroue tronk by Kon­sti­tu­sie heu­wel in Jo­han­nes­burg.

De Waal is die re­dak­teur van die boek Pathways to Success­ful S­chool­ing – T­wen­ty Ye­ars On.

“Ek voor­spel die kwes­sie oor die wy­si­gings­wets­ont­werp sal in elk ge­val voor die hof dien,” sê Sa­chs. “Ons sal wel moet kyk na se­ke­re as­pek­te wat in die wy­si­gings­wets­ont­werp ge­op­per word .”

Hy sê be­heer­lig­ga­me kan nie die hek­wag­ters van sko­le wees nie. Hier het hy ver­wys na re­ëls vir kin­ders se ha­re wat net vir een kul­tuur van pas is.

Dit is as­pek­te waar­oor men­se sal moet na­dink, maar die de­mo­kra­tie­se aard van die S­ko­le­wet kan ook nie weg­ge­neem word nie, sê hy.

“En daar­om stel ek voor die re­ge­ring moet met ’n kre­a­tie­we ma­nier vo­ren­dag kom om met ’n vars in­ge­steld­heid daar­na te kyk.”

Oor die taal­be­leid by sko­le

wat in die wy­si­gings­wets­ont­werp ge­pak word, sê Sa­chs ’n o­pen­ba­re skool be­hoort nie en­kel­ta­lig te wees nie.

“Vol­waar­di­ge lands­bur­gers sal die sa­me­le­wing in­ge­stuur word as leer­lin­ge nie in ’n en­kel­ta­li­ge skool­om­ge­wing funk­si­o­neer nie.”

E­li­jah Mhlan­ga, woord­voer­der van die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys, wat die wy­si­gings­wets­ont­werp op­ge­stel het, het in sy spreek­beurt ge­sê Suid-A­fri­ka­ners leef in ’n on­ge­ly­ke sa­me­le­wing en nie al­mal het ’n ge­ly­ke op­voe­ding ge­had nie. “Daar is skool­be­heer­lig­ga­me met le­de wat geen i­dee het hoe om fi­nan­sies doel­tref­fend te be­stuur nie en ge­volg­lik ook nie die reg­te men­se aan­stel om dit te han­teer nie.”

Vol­gens Mhlan­ga sal hul­le met wet­ge­wing kan keer dat skool­be­heer­lig­ga­me hul mag­te mis­bruik. “Ons sal nooit die be­trok­ken­heid van die ge­meen­skap­pe wil weg­neem nie. Ons is toe­ge­wyd aan die pro­ses om ou­ers aan te moe­dig om ook hul in­set­te te le­wer.

“Ons wil goei­e­ge­hal­te­on­der­rig aan hier­die land se men­se ver­skaf,” sê Mhlan­ga.

De Waal het in haar spreek­beurt ’n be­roep op die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys ge­doen om nie van die land se ou­ers te ver­geet nie.

“Hul­le het die S­ko­le­wet ge­skryf. Ons be­no­dig o­pen­ba­re sko­le waar­in die ou­ers ’n sê het,” sê De Waal.

Fo­to’s: FELIX DLANG AMANDLA

Prof. El da de W aal oor­han­dig gis ter­mid­dag ’ n ek sem­plaar v an Pathways t o S uccess­ful S­chool­ing – T wen­ty Ye­ars On aan Al­bie Sa­chs, ou­dr eg­ter v an die k on­sti­tu­si­o­ne­le hof .

Prof. El da de W aal en E­li­jah Mhlan­ga, w oord­voer­der v an die de­par­te­ment v an b a­sie­se on­der­wys.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.