‘Staats­diens werk nie doel­tref­fend’

Die Burger - - 5 - Mal­her­be Nie­na­ber

Tal­le staats­de­par­te­men­te kom steeds nie die pro­se­du­res vir aan­stel­lings na nie en suk­kel om on­der­pres­ta­sie te be­stuur.

Dit is lui­dens ’n voor­leg­ging wat die S­taats­diens­kom­mis­sie gis­ter in die Wes-Kaap­se wet­ge­wer oor sy doel­stel­lings vir die hui­di­ge boek­jaar ge­le­wer het.

Prof. Ga­vin Woods, ’n kom­mis­sa­ris van die S­taats­diens­kom­mis­sie, sê ten spy­te van die aan­be­ve­lings van ver­skeie in­stel­lings en in­gry­pings van die re­ge­ring, er­vaar de­par­te­men­te reg oor die land nog uit­da­gings om die pro­se­du­res vir aan­stel­lings na te kom.

Stu­dies van die im­ple­men­te­ring van die pres­ta­sie­be­stuur-en-ont­wik­ke­ling­stel­sel (PMDS) toon dat dit s­wak be­stuur word, na­ko­ming wis­sel­val­lig is en die mees­te de­par­te­men­te suk­kel om s­wak pres­ta­sie te be­stuur.

Die kom­mis­sie sê hy pro­beer kyk na die on­der­lig­gen­de re­des waar­om die im­ple­men­te­ring van die stel­sel on­doel­tref­fend is.

Lui­dens die voor­leg­ging is daar ’n al­ge­me­ne in­druk dat die staats­diens nie doel­tref­fend werk nie, on­danks die mees­te werk­ne­mers se vlak­ke van op­lei­ding en er­va­ring, so­wel as die me­de­din­gen­de voor­de­le wat amp­te­na­re ge­niet.

In sy pres­ta­sie­plan dui die kom­mis­sie aan dat die staats­diens se werk­ver­rig­ting on­e­ga­lig is en dit ’n uit­wer­king op die ge­hal­te van diens­le­we­ring het.

Vol­gens die kom­mis­sie is daar “tal­le hin­der­nis­se” vir plaas­li­ke re­ge­rings om doel­tref­fend diens­te te le­wer.

Die S­taats­diens­kom­mis­sie on­der­soek, mo­ni­tor en be­oor­deel die or­ga­ni­se­ring en ad­mi­nis­tra­sie van die staats­diens.

Weens ’n be­perk­te be­gro­ting moet die kom­mis­sie eg­ter al hoe min­der pro­jek­te aan­pak en is sy per­so­neel met 23 pos­te tot 277 ge­sny.

Woods het ook ge­sê die Wes-Kaap is voor an­der pro­vin­sies wat die be­stuur van be­lan­ge­bot­sings on­der se­ni­or be­stuur van de­par­te­men­te be­tref. Met die laas­te be­oor­de­ling is daar geen be­lan­ge­bot­sings ge­vind waar se­ni­or amp­te­na­re met die staat han­del dryf nie.

Prof. Ga vin Woods

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.