Dy­lan Edy klim in S­ha­ke­spea­re se skoe­ne

Die Burger - - 6 - Ma­ri­a­na Mal an

S­ha­ke­spea­re is ver­lief. Maar hy het ook ver­koue. Sy ske­ne is vol knop­pe en blou kol­le en hy het al ge­stei­er van ’n hou teen die kop.

Niks kan eg­ter die ak­teur Dy­lan Edy se gees­drif demp nie. Hy is tans te sien as Will S­ha­ke­spea­re in S­ha­ke­spea­re in Lo­ve, wat in die Fu­gard-te­a­ter op­ge­voer word.

Hy kom van Na­tal en word nie dik­wels in Kaap­stad op die ver­hoog ge­sien nie. Hy ver­an­der ook sy voor­koms nes ’n ver­kleur­man­ne­tjie. Jy sou hom al in ve­le te­le­vi­sie­reek­se, rol­pren­te en ad­ver­ten­sies ge­sien het, maar hy lyk nooit die­self­de nie.

Hy lag en sê hy kan soos Cat S­te­vens lyk as hy ’n baard het, soos ’n S­pan­jaard as hy boon­op die ak­sent aan­draai, of soos ’n Ara­bier as hy ’n ga­la­beya aan­trek.

“Selfs my vrien­de her­ken my soms nie. Ek is ab­so­luut ver­geet­baar.”

As jy hom eg­ter in S­ha­ke­spea­re in Lo­ve sien, is daar geen kans dat jy hom gaan ver­geet nie. Dié keer lyk hy wel só baie na Jo­seph Fien­nes wat die rol in die rol­prent ver­tolk het dat ’n mens won­der of dít die re­de is waar­om hy die rol ge­kry het. “Ek weet nie. Ek het ’n ou­di­sie ge­doen soos ál die an­der. En ek is baie bly ek het die rol ge­kry. Dit is pu­re pret.”

Pret is nie al­tyd mak­lik nie, be­sef ’n mens wan­neer hy ver­tel hoe­veel ge­wig hy al se­dert die be­gin van die speel­vak ver­loor het. Dis ’n stuk waar­in op die reg­te ma­nier ge­val moet word. Jy moet die 12 be­we­gings in swaard­ge­veg­kuns ken en vaar­dig uit­voer. Daar is baie fyn uit­ge­werk­te be­we­gings wat aan cho­re­o­gra­fie grens en daar is vin­ni­ge ak­sie.

Dis juis in hier­die ak­ti­wi­tei­te waar din­ge soms ver­keerd loop en ie­mand on­ver­wags ’n hou teen die kop kry of ’n skop teen die skeen.

“As iets ver­keerd loop, im­pro­vi­seer ons maar gou. Dis nou maar die ri­si­ko van te­a­ter en op­tree op ’n ver­hoog.”

Oor die teks het hy baie in­lig­ting. Hy ver­tel van die lae, van die pre­sie­se stro­fes uit tus­sen 12 en 14 van S­ha­ke­spea­re se wer­ke wat ge­hoor kan word. Daar is selfs de­le wat her­ken­baar sal wees as jy na rol­prent­weer­ga­wes van S­ha­ke­spea­re­wer­ke kyk.

“So el­ke nou en dan word ons nog uit­ge­vang met se­ke­re woor­de. Jy weet jy ken hul­le, maar jy kan om die dood nie ont­hou uit wat­ter stuk­ke hul­le kom nie. Ek dink die ge­hoor speel ook hier­die spe­le­tjie lek­ker saam. Die wa­re ken­ners sal na­tuur­lik al­les her­ken.”

Hy het nou wel die hoof­rol in hier­die pro­duk­sie, maar hy gee nie om hoe groot of klein ’n rol is nie.

“Daar is geen rol wat vir my te klein is nie. Selfs al het ek net drie sin­ne, maak ek dit my eie en spe­si­aal.

“My ab­surd­ste rol was waar­skyn­lik dié van ’n man­li­ke ont­klee­dan­ser in ’n B­rit­se te­le­vi­sie­reeks.”

■ S­ha­ke­spea­re in L ove

is op o­pen­ba­re aan­vr aag v er­leng en word t ot 25 No vem­ber op ge­voer. Byk o­men­de mid­dag ver­to­nings is ook t ot die speel vak by­ge­voeg. Dit is op Son­dag 19 en Sat erd­ag 25 om 16:00 . Be­spreek b y Com­pu­tick et.

Fo­to: D ANIEL R UTLAND MANNER S

Edy s oos hy l yk in die r ol v an Wil l S­hak es­pea­re.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.