Ku­li­ba­ev kom go­ël met vi­ool in Kaap­stad

Die Burger - - 6 - El­re­tha B­ritz

Er­z­han Ku­li­ba­ev is een van die tal­le won­der­kin­ders wat Rus­land ge­reeld op­le­wer, ’n vi­o­lis met ver­skeie eer­ste pry­se op sy kag­gel­rak.

En nou is hy met sy S­tra­di­va­ri­us Ro­de van 1722 on­der sy blad en Gla­zoen­of se Vi­ool­con­cer­to in sy sak op pad na SuidA­fri­ka.

Dié 30-ja­ri­ge vi­o­lis het in min­stens ses in­ter­na­si­o­na­le kom­pe­ti­sies ge­se­ë­vier waar­van die eer­ste op 17-ja­ri­ge ou­der­dom in 2003.

Ku­li­ba­ev is in Ka­sa­ch­stan ge­bo­re en het sy eer­ste mu­siek­les­se daar ge­had. En as dit nie vir sy mu­siek­on­der­wy­ser was nie, sou hy as pi­a­nis die wê­reld in­ge­stuur ge­wees het.

Hy ver­tel: “Ek het drie sus­ters en t­wee van hul­le speel kla­vier. Toe sê die on­der­wy­ser t­wee pi­a­nis­te in een ge­sin is ge- noeg en stop ’n vi­ool in my hand.”

Ku­li­ba­ev sê om­dat sy ou­ers nie mu­si­ci is nie, het hy nie reg­tig die ver­skil tus­sen ’n vi­ool en ’n kla­vier ge­ken nie en was dood­te­vre­de met die on­der- wy­ser se keu­se.”

Hy was 13 toe die ge­sin na Mo­s­kou ver­huis het en hy tot die Tsjai­kof­ski-kon­ser­va­to­ri­um se mu­siek­skool vir be­gaaf­de jong mu­si­ci toe­ge­laat is.

In 2004, ná sy tyd daar, is hy met ’n beurs na die Ko­nin­gin So­fia-mu­siek­skool in Ma­drid waar hy drie jaar ná me­kaar as die bes­te stu­dent aan­ge­wys is. El­ke keer wat die ko­nin­gin per­soon­lik sy prys aan hom oor­han­dig het, was vir hom hoogs op­win­dend.

Ná S­pan­je is hy na Oos­ten­ryk waar hy on­der die be­ken­de Pier­re A­moy­al aan die Mo­zar­teum-U­ni­ver­si­teit in Salz­burg stu­deer het. Sy hart het eg­ter met ’n punt te­rug­ge­trek na S­pan­je en toe hy ’n pos as vi­ool­do­sent aan die Ka­ta­ri­na Gur­ska-mu­siek­skool in Ma­drid aan­ge­bied word, het hy dit da­de­lik aan­vaar.

Soos vir die mees­te in­ter­na­si­o­na­le kon­sert­mu­si­ci bied die pos hom ge­noeg tyd vir ’n uit­voe­ren­de loop­baan.

Hy het on­langs as so­lis saam met die sim­fo­nie­or­kes in Al­ma­ty, Ka­sa­ch­stan, op­ge­tree waar hy op 12 jaar sy eer­ste groot o­pen­ba­re kon­sert ge­gee het. Hy het des­tyds Bruch se Vi­ool­con­cer­to ge­speel en toe hy klaar is, het hy ge­weet dit is wat hy die res van sy le­we wil doen. “Daar is niks lek­ker­der as om lief­li­ke mu­siek saam met ’n groot or­kes te speel nie,” het hy toe ge­sê.

Nou­dat hy vol­was­se is, stel hy dit so: “Klas­sie­ke mu­siek is die bes­te ding wat die mens ooit uit­ge­vind het. Dit is dié mooi­ste, dié krag­tig­ste”.

Om by­voor­beeld in die Ma­ri­in­ski-te­a­ter in St. Pe­ters­burg on­der die stok van Va­le­ri Ger­gief te speel, of in die Te­a­tro Colón in Bu­e­nos Ai­res, maak vir hom al daar­die ja­re van oe­fen en stu­deer die moei­te werd.

23 No vem­ber om 20:00 in die Kuns­te­kaap met Mar tin P an­te­leev op die po­di­um en T sjai­kof­ski s e Sim­fo­nie nr . 1 ook op die pr o­gram. 24 No vem­ber om 20:1 5 in die Ou­de Li­ber tas­am­fi­te­a­ter. Be­spreek b y Com­pu­tick et.

Er­z­han K u­li­ba­ev

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.