Jy op F acebook en Ne t­werk24

Die Burger - - 11 -

Klas­geld: Soet én suur vir s tu­den­te

V Dis r eg. ’ n Mens k an nie ne t all es v er­niet kry nie . – Mei­sie Eng el­brecht

V Ag shame .M.M. hull e sal kry an­der s be toog hul­le w eer! – L ee­Ann A dri­aan­se

V Goeie nuus vir kin­der s w at r eg­tig wil stu­deer en nie g eld he t nie M.M.M. – S­har o­li­ne Booy­sen Mok we­na

V E­ni­ge l and moe t s y mid­del­kl as op­bou en sy bel a­s­ting­ba­sis v er­breed. In S uid­A­fri­ka is hul­le be sig om die l aas­te lê­hen­ne r eg t e kry vir die sl ag­plaas. – E­pie du Pl es­sis

V En s o melk ons die ar­me sal a­ris­trek­ker tot­dat daar nie ’ n s ent oor is nie! En w at dan? – Hen­drik Hubb ard

V Werk har d om t e v er­dien. Nik s v al uit die lug nie! – Ce­ci­lia Mass yn F er­rei­ra

V Be­te­ken nik s as jy ’ n gr aad he t en jy k an nie w erk kry nie . F o­kus eer der op ’ n int ern­skap vir s tu­den­te na­dat hull e ’ n gr aad v er­werf he t. – V e­ro­ni­ca Bo tha

V Gee l e­nings aan har d­wer­ken­de s tu­den­te wat ie ts wil ber eik en nie af­br eek nie , maar help op­bou. – Lin­da Nee th­ling

V Dit g aan b aie moei­lik w ees om die le­nings t e be stuur me t k or­rup­sie w at aan die or de v an die dag is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.