Die s tu­die

Die Burger - - 12 -

Die S OE’s w ord in die v er­slag ge­meet aan die hand v an hul be­dryfs­ka­pi­taal­ver­hou­ding en die v er­hou­ding van hul ne tto skuld t ot die v er­diens­te v oor ren­te, bel a­s­ting, waar­de­ver­min­de­ring en a­mor­ti­sa­sie (e­bit­da).

Dié r e­ken­kun­di­ge v er­hou­dings w ord me t die v er­hou­dings van die t op­40­maat­skap­pye op die JSE v er­ge­lyk.

Die doel is om t e k yk wat­ter waar­de vir bel a­s­ting­geld g e­kry word in S OE’s, t een­oor die waar­de wat g e­wo­ne bel eg­gers op die aan­del e­mark s ou ver­wag.

Vier van die vyf s taats­in­stel­lings is on­der die maat staf van die JSE s e t op­40­in­deks ten op sig­te van die be­dryf s­ka­pi­taal­ver­hou­ding.

“Dit dui op maat skap­pye wat onv e­r­ant­woor­de­lik me t skuld omg aan,” sê So­li­da­rit eit .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.