Sit­ho­le: ‘Bid dat land nie af­ge­gra­deer word’

Die Burger - - 12 - Fran­cois Wil li­ams

“Ons moet bid dat daar nie ’n kre­die­taf­gra­de­ring is nie,” sê A­bel Sit­ho­le, hoof van die staats­pen­si­oen­fonds.

Hy het ge­re­a­geer op vrae van le­de van die par­le­ment se staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies oor nog ’n kre­die­taf­gra­de­ring vir Suid-A­fri­ka en staats­on­der­ne­mings wat van­dees­maand ver­wag word en hoe die pen­si­oen­fonds en die O­pen­ba­re Be­leg­gings­kor­po­ra­sie (OBK) daar­op voor­be­rei.

Dit blyk pri­va­te ba­te­be­stuur­ders het reeds hul por­te­feul­jes be­gin her­skik in af­wag­ting van ’n af­gra­de­ring.

Dr. Dan Mat­ji­la, hoof van die OBK, kon nie dui­de­lik uit­spel wat die OBK doen oor die drei­gen­de kre­die­taf­gra­de­ring en die uit­wer­king daar­van op sy be­leg­ging in staats­ef­fek­te en staats­on­der­ne­mings soos E­s­kom nie.

Da­vid May­nier, DA-woord­voer­der oor fi­nan­sies en lid van die staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies, wou weet hoe die fonds dit sal han­teer as SuidA­fri­ka ver­der af­ge­gra­deer word, ge­ge­we die fonds se bloot­stel­ling aan R324,6 mil­jard se staats­ef­fek­te.

May­nier het ge­vra oor die fonds se sie­ning oor E­s­kom waar­in hy R84 mil­jard se ef- fek­te be­sit, maar wat tans ’n drei­gen­de kon­tant­te­kort het en teen ein­de No­vem­ber net R1,2 mil­jard se kon­tant oor sal hê.

Mat­ji­la het ge­sê die staat se ver­soek vir le­nings aan die Suid-A­fri­kaan­se Lug­diens (SAL) is af­ge­keur om­dat die OBK be­kom­merd was oor die SAL se ba­lans­staat en sy kor­po­ra­tie­we be­stuurs­kwes­sies. Hoe­wel die SAL se om­draai­plan ge­reed is, sal hy eers moet pres­teer voor­dat die OBK weer kan oor­weeg om in hom te be­lê.

Mat­ji­la sê die drei­gen­de kre­die­taf­gra­de­rings ver­skerp die OBK se aan­dag op sy be­leg- gings in staats­on­der­ne­mings, maar hy het nie dui­de­lik uit­ge­spel wat die OBK daar­oor gaan doen nie bui­ten dat hy dit op sy vol­gen­de be­leg­gings­ver­ga­de­ring sal be­spreek.

Net 3% van die staats­pen­si­oen­fonds se ba­tes is in on­ge­no­teer­de be­leg­gings, sê Sit­ho­le.

Hy het ge­re­a­geer op die bo­haai oor die pres­ta­sie van die fonds se on­ge­no­teer­de be­leg­gings. Sit­ho­le sê die re­ge­ring kan nie vir die OBK sê wat hy moet doen met die ba­tes wat hy na­mens die staats­pen­si­oen­fonds be­stuur nie.

Die OBK be­hoort wel as kor­po­ra­tie­we en­ti­teit aan die staat, maar die staat be­sit nie die ba­tes van die OBK wat hy na­mens die staats­pen­si­oen­fonds be­stuur nie.

Sit­ho­le ver­de­dig die s­wak pres­ta­sie van se­ke­re van die OBK se on­ge­no­teer­de be­leg­gings en pak die skuld op die ver­swak­ken­de e­ko­no­mie.

Hy sê die staats­pen­si­oen­fonds het teen ein­de Maart van­jaar ba­tes van R1 670 mil­jard ge­had, wat be­hoort aan 1 273 784 ak­tie­we le­de en 423 130 pen­si­oe­na­ris­se en be­guns­tig­des.

Sit­ho­le het ’n lys ver­skaf van die ef­fek­te en skat­kis­wis­sels waar­in die pen­si­oen­fonds be­lê is en ge­sê dis nie ’n ge­heim nie.

Tot 36% van die fonds se geld is in ef­fek­te.

Die lys sluit in skat­kis­wis­sels in E­s­kom, staats­ef­fek­te van Suid-A­fri­ka, An­go­la en Na­mi­bië, as­ook ef­fek­te in E­s­kom, Trans­net, die Kaap­stad­me­tro en die Rand­wa­ter­raad.

Die fonds is ook be­lê in pri­va­te ef­fek­te in die vier groot ban­ke, as­ook In­ves­tec en A­fri­can Bank en Mer­ce­des-Benz Suid-A­fri­ka.

Sit­ho­le sê die fonds se on­ge­no­teer­de be­leg­gings be­dra net so­wat R86 mil­jard van sy to­ta­le ba­tes van R1 670 mil­jard. Die fonds mik om net so­wat 5% van sy to­ta­le ba­tes in ont­wik­ke­lings­be­leg­gings te plaas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.