S­ta­te­bond­spe­le: Cas ter jaag w eer dub­bel e gl o­rie

Die Burger - - 15 -

Cas­ter Se­me­ny a sal v ol­gen­de jaar op die S ta­te­bond­spe­le in A us­tra­lië w eer ’n dub­bel e aan­sl ag in die 800 m en die 1 500 m na­jaag na­dat s y dit v an­jaar b y die Wêr eld­at­le­tiek­by­een­koms pro­beer he t.

Se­me­nya he t op k ort k en­nis­ge­wing be­sluit om in L on­den ook aan die

1 500 m deel t e neem en he t ein­de­lik met die br on­sme­dal­je w eg­ge­stap in ’n it em w at s y no g nie v oor­heen b y in­ter­na­si­o­na­le b y­een­koms­te g e­hard­

loop het nie. Sy is ook as die wê­reld­kam­pi­oen in die 800 m ge­kroon.

“Ek sal w eer vir die dub­bel g aan, maar ek moet my tak­tiek( in die

1500 m) ver­be­ter ,” het­sy ge­sê.

Je­an Ver­ste r, haar af­rig­ter, het ge­sê die 800 m­ wê­reld­re­kord is in­hul vi­sier.

“Ons sal vol­gen­de sei­soen na die wê­reld­re­kord mik .” Hy meen hul­le sal ná die S­ta­te­bond­spe­le dié re­kord (1:53. 28) na­jaag. – R eu­ters

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.