MU­GA­BE: Be­gin van die ein­de?

Boer: ‘Die wiel het be gin draai’ Zim­w eer­mag se waar­sku­wing

Die Burger - - 1 - Sa­rel v an der W alt

Die Zim­bab­wie­se weer­mag het gis­ter met mags­ver­toon ’n waar­sku­wing aan die re­ge­ring van pres. Ro­bert Mu­ga­be (93) ge­rig deur vier tenks in die rig­ting van Ha­ra­re te laat ry.

Nog t­wee tenks is so­wat

20 km bui­te die stad aan weers­kan­te van die pad tus­sen Ha­ra­re en C­hin­hoyi ge­sien, be­rig Reu­ters.

Sol­da­te en an­der weer­mag-per­so­neel is ook op an­der paaie op­ge­merk waar hul­le pad­blok­ka­des op­ge­stel het.

So­si­a­le me­dia in Suid-A­fri­ka se noor­de­li­ke buur­land het be­hoor­lik ge­gons met ver­moe­dens dat die weer­mag met ’n staats­greep be­sig is.

On­danks die tenks wat in die stad ge­sien is, het die in­wo­ners in Ha­ra­re hul ge­wo­ne gang ge­gaan.

Deon T­heron, wat in Ha­ra­re woon, het gis­ter­aand ge­sê die si­tu­a­sie in die Zim­bab­wie­se hoof­stad is kalm. “Ek het net­nou deur die bui­te­wy­ke ge­ry en al­les is rus­tig. Die wiel is be­slis be­sig om hier te draai.

“Hier is baie on­se­ker­heid, maar ook op­ge­won­den­heid on­der die men­se,” sê T­heron.

Prof. Pie­ter La­bu­schag­ne, ’n ken­ner van Zim­bab­we se po­li­tiek en ge­skie­de­nis aan U­ni­sa, meen dit was nie ’n staats-greep­po­ging nie, maar eer­der ’n “waar­sku­wing van die Zim­bab­wie­se weer­mag aan die re­ge­ring”.

La­bu­schag­ne sê as dit ’n mi­li­tê­re staats­greep was, sou die weer­mag dit met mi­li­tê­re pre­sies­heid uit­ge­voer het.

Die po­li­tie­ke kri­sis in die land en die re­ge­ren­de Za­nu-PF­par­ty is te wy­te aan die stryd oor wie Mu­ga­be as pre­si­dent moet op­volg.

Hy is reeds 37 jaar lank pre­si­dent.

Die Za­nu-PF-par­ty se jeug­li­ga on­der­steun Mu­ga­be se vrou, Gra­ce, ter­wyl die oud vry­heids­veg­ter sen die weer­mag lo­jaal is aan Em­mer­son M­nang­ag­wa, voor­ma­li­ge ad­junk­pre­si­dent wat ver­le­de week deur Mu­ga­be af­ge­dank is.

M­nang­ag­wa is al­ler­weë be­skou as ’n op­vol­ger vir Mu­ga­be, maar Mu­ga­be wil eer­der sy vrou as op­vol­ger hê.

Genl. Con­stan­ti­no C­hi­wen­ga, weer­mag­hoof, het Maan­dag op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie waar min­stens 90 se­ni­or weer­mag­le­de teen­woor­dig was, die po­li­tie­ke tem­pe­ra­tuur in die land ver­der laat styg toe hy met ver­wy­sing na on­der an­de­re M­nang­ag­wa se af­dan­king ge­sê het: “Die hui­di­ge sui­we­ring wat le­de van die par­ty( Z a nu-P F) met’ n be­vry­ding s ag­ter­grond tei­ken, moet ein­de kry.”

Za­nu-PF het gis­ter­aand in ’n ver­kla­ring ge­sê C­hi­wen­ga se woor­de is be­re­kend om die vre­de en sta­bi­li­teit te ver­steur en sy op­tre­de grens aan hoog­ver­raad. Die par­ty sal ook nooit toe­gee aan druk deur die weer­mag nie.

Die par­ty se jeug­li­ga het gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê hul­le sal met hul le­we boet om Mu­ga­be se be­wind te ver­de­dig.

Ku­d­zai C­hi­pan­ga, se­kre­ta­ris van die jeug­li­ga, be­stem­pel die weer­mag­hoof se uit­la­tings as drei­ge­men­te.

La­bu­schag­ne sê as die Zim­bab­wie­se weer­mag ’n staats­greep wou uit­voer, sou hy. “Hy sou baie vin­nig be­weeg, sleu­tel­pun­te oor­ge­neem, Mu­ga­be in heg­te­nis ge­neem en die stads­kern van Ha­ra­re be­heer het.

“Eers daar­na sou hy ’n ver­kla­ring uit­ge­reik het om te sê wat hy ge­doen het.

“Wat hy ge­doen het, was om soos hul­le in die vloot sê ‘net oor ’n an­der skip se boeg te skiet’ om daar­mee ’n waar­sku­wing te rig.

“Wat ge­beur het, is steeds baie be­te­ke­nis­vol om­dat dit ’n ge­ne­raal en sy se­ni­or of­fi­sie­re is wat dié waar­sku­wing ge­rig het,” sê La­bu­schag­ne.

“Hul­le het die re­ge­ring nie uit­ge­daag nie, maar ge­waar­sku.”

Baie ge­rug­te en on­se­ker­heid, maar ook op­ge­won­den­heid.

Só het Deon T­heron, ’n be­ken­de in Zim­bab­wie­se land­bou­krin­ge, gis­ter­aand uit Ha­ra­re ge­sê oor die ge­beu­re vroe­ër die dag in die Zim­bab­wie­se hoof­stad toe die weer­mag met mi­li­tê­re ver­toon ’n waar­sku­wing aan die re­ge­ring van pres. Ro­bert Mu­ga­be ge­stuur het.

“Ek het net­nou deur die bui­te­wy­ke van Ha­ra­re ge­ry en din­ge lyk op die oog af rus­tig, hoe­wel daar be­slis din­ge aan die broei is.

“Ons sal maar moet wag en sien wat ge­beur.

“Die wiel in Zim­bab­we het be­gin draai. En die man wat die wiel laat be­gin be­weeg het,

Mu­ga­be­hul­le sal be slis moet her­be sin oor w aar­mee hul­le be sig is .

is genl. Con­stan­ti­no C­hi­wen­ga (die Zim­bab­wie­se weer­mag­hoof) wat aan die pre­si­dent ge­sê het ge­noeg is nou ge­noeg.

“In die ver­le­de was daar al baie po­li­ti­ci wat uit­la­tings teen Mu­ga­be ge­maak het, maar ons het dit al­tyd met ’n knip­pie sout ge­neem. Die ge­ne­raal se uit­la­ting is on­ge­woon, maar be­dui­dend.

“Die wiel het be­gin draai, maar hoe vin­nig en hoe ver hy gaan draai, weet ek nie, maar hy hét be­gin draai,” het T­heron ge­sê.

“Mu­ga­be-hul­le sal be­slis moet her­be­sin oor waar­mee hul­le be­sig is.”

T­heron het ge­sê hoe­wel baie men­se met wie hy ge­praat het skrik­ke­rig is, is hul­le in die al­ge­meen baie po­si­tief.

“Daar is vir die eer­ste keer in ’n baie lang tyd op­ge­won­den­heid hier.

“Ons weet ook die werk­lik­heid is ’n dik­ta­tor stap nie som­mer net weg nie . . .

“Hier­die ding gaan hom­self uit­speel.

“Ons hier in Zim­bab­we wag al baie lank vir ver­an­de­ring,” het T­heron, ’n oud-Ma­tie, ge­sê.

Fo­to: GETTY IMA GES

’n Ou v er­kie­sings­plak­kaat v an pr es. R o­bert Mug abe in 2008. Mug abe w as s e­dert Zimb ab­we s e on­af­hank ­ lik­heids­wor­ding in 1980 aan die be wind in dié l and.

Fo­to: REU­TER S

Sol­da­te s taan b y mi­li­têr e v oer­tuie net buit e Har are.

Fo­to:AP

Genl. Cons tan­ti­no C­hiw en­ga, weer­mag­hoof.

Fo­to: BONGIWE GU­ME­DE

Deon T­her on

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.