Dra­ke blaas nou min­der vuur in mid­del­veld

Die Burger - - 14 -

Die puik W al­lie­se s en­ter Jo­na­than Da­vies g aan die r ug­by­toet­se t een die S pring­bok­ke en die Al l Bl acks, so­wel as 2018 s e Se s­na­sies­reeks weens ’ n v oet­be­se­ring misl oop.

Hy het die be se­ring Sat erd­ag in Car­diff in die ne­derl aag t een die W al­la­bies op ge­doen.

“Jo­na­than D a­vies sal ’ n voe­t­o­pe­ra­sie on­der gaan ná die be se­ring w at hy teen A us­tra­lië op ge­doen het . D aar word v oor­sien dat hy vir ’ n t yd­perk van s o­wat s es maan­de nie sal k an speel nie ,” lui ’ n nuus­ver­kla­ring v an die W al­lie­se R ug­by­u­nie. Dié B­rit se en Ier se L eeu is die jong ste ong e­val op die R ooi Dr ake s e l ang be­se­rings­lys.

Wal­lis is r eeds s on­der sy k ap­tein, Sam W ar­bur­ton, en die fl ank R oss Mo­ri­ar­ty.

Nog ’ n fl ank, Jus tin Ti­pu­ric, en die skr um­ska­kel Rhy s Webb het nie t een die W al­la­bies ge­speel nie , maar be­hoor t be skik­baar t e w ees om Sat erd­ag t een Ge­or­gië t e speel.

War­ren Gatl and s e sp an k om op 25 No vem­ber t een Nieu­Seel and t e staan en op 2 De sem­ber t een S uidA­fri­ka.

Wal­lis s e Se s­na­sies­veld­tog be ­ gin op 3 F e­bru­a­rie in Car diff t een S­kot­land.

Fo­to: GETTY IMA GES

Jo­na­than D a­vies, s en­ter v an W al­lis, kr ul v an die p yn na­dat hy Sat erd­ag s y v oet teen die W al­la­bies be seer het .

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.