MyPlay­ers gaan r ug­by­spe­lers op gl ans­aand ver­eer

Die Burger - - 15 -

Die heel eer­ste Suid­ A­fri­kaan­se prys­uit­de­ling vir rug­by­spe­lers déúr rug­by­spe­lers sal in De­sem­ber ge­hou word.

Die t oe­ken­nings­aand sal op 12 De ­ se m be­rin Sand­ton plaas­vind en word deur die ver­e­ni­ging vir be­roep­spe­ler sin Suid­ A­fri­ka, My Pla y ers, aan­ge­bied.

Be­roep­spe­lers van al 14 u­nies sal selfs te moor wie die bes­te spe­ler in di e­land is. Die groot­ste prys sal die Spe­lers se Spe­ler van die Jaar wees.

Daar is k a­te­go­rieë vir on­der meer die V er­de­di­ger v an die Jaar , V oor­spe­ler v an die Jaar , Ag ter­spe­ler v an die Jaar en die on­der steu­ners s e k eu­se. Die be­noem­de s vir die S pe­lers s e Spe­ler v an die Jaar is Siy a K o­li­si, Ma­ka­zo­le Ma­pim­pi, R os­ko S pe­cman en War­ren W­hit e­ley.

■ On­der­steu­ners k an k aar­tjies k oop om die aand b y t e w oon. Die pry suit­de­ling sal r eg­streeks op S u­perS­port en F acebook uit ge­saai w ord.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.