Fidji taai­er t oets as S pring­bok­ke, sê R ob Ke­ar­ney

Die Burger - - 15 -

Ier­land se ge­sou­te heel­ag­ter Rob Ke­ar­ney glo Fidji kan die na­week meer kop sor­ge op die rug­by­veld ver­oor­saak as­wa t die ge­val die af­ge­lo­pe Sa­ter­dag teen Suid­ A­fri­ka was.

Die Ie­re het die Bok­ke’ n re­kord loe­sing van 38­3 in Du­blin toe­ge­dien.

Fidji het­sy eer­ste toets van die jaar­eind­toer me t 10­ 19 t een I­ta­lië ver­loor.

Vol­gens K e­ar­ney tel die ne­der­laag nie vir veel nie, want die Suid see­ ei­

lan­ders he t dalk nie hul s terk­ste span g e­kies nie .

“Ons w eet w at­ter be­dr ei­ging hull e in­hou en daar is spel ers w at oor die laas­te p aar jaar g oeie r ug­by g e­speel het. Hull e is be slis ’ n sp an w at be sig is om op gang t e maak en hul spel t e ver­be­ter.

“Hul­le l yk na ’ n sp an w at g oed af ­ ge­rig w ord. Dit g aan be slis ’ n gr oot uit­da­ging w ees,” sê K e­ar­ney. – S­port­re­dak­sie, R eu­ters

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.