Gof­fin ver­los Na dal van sy ly­ding in Eind toer­nooi

Die Burger - - 15 -

Sy v eg­gees w as s terk soos al tyd, maar R a­fa­el Na­dal s e l a­s­ti­ge reg­ter­knie he t hom uit­ein­de­lik in die steek g e­laat, me t die S­pan­jaard w at hom Maan­dag­aand aan die Jaar eind­toer­nooi ont­trek he t ná ’ n pyn­li­ke ne­derl aag t een D a­vid Go ffin.

Na­dal (31), die ouds te spel er in die

ge­skie­de­nis om die jaar bo aan die wêr el­drang­lys af t e sluit , he t tot die l aas­te punt ge­veg en vier w ed­stryd­pun­te af ge­weer voor­dat die Belg hom in t wee uur 3 7 mi­nut e met 7 ­6(5), 6­ 7(4), 6­4 g e­troef he t. “My s ei­soen is v er­by. Ek he t har d pro­beer,” sê Na­dal. – R eu­ters

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.