50,6% 50,3% 27,3%

Die Burger - - 4 - 98,5/27,3 84,3/36,4 86/39,4 58,8/22,2 57,2/28 37,6/23,6 38/24,4 41,8/21,2 6,8/4 0/0 5,7/4,7 3,6/6

van land­bou, bos­bou en vis­se­rye) het Don­der­dag ge­sê hoe­veel men­se al vir per­le­moen­stro­pe­ry aan­ge­keer is en hoe­veel per­le­moen ge­kon­fis­keer is. Be­sef hy dan nie dat dit nie eint­lik ’n suk­ses­ver­haal is nie, maar ’n er­ken­ning van hul mis­luk­king om ’n be­dreig­de ma­rie­ne spe­sie te be­skerm?” sê die lid. Die woord­voer­der van CAAP wil nie meer, soos van­te­vo­re, on­der sy naam kom­men­taar le­wer nie.

“Tot ’n paar maan­de ge­le­de was ek nog be­reid om on­der my eie naam na­mens CAAP kom­men­taar te le­wer en po­si­tie­we voor­stel­le te maak om hier­die pro­bleem op te los.

“Maar nou het die wet­te­loos­heid so hand­uit ge­ruk dat geen in­wo­ner meer be­reid is om hul­self aan die in­ti­mi­da­sie en doods­drei­ge­ment deur die le­de van die sin­di­ka­te in be­heer van die smok­kel­ben­des bloot te stel nie.

“Ek twy­fel nou of e­nig­ie­mand my sal kan be­skerm teen moont­li­ke aan­val­le,” het hy by­ge­voeg. <50%

Clan­wil­li­am (122,5*) Wem­mers­hoek (58,8) Kaap­stad Ber­gri­ver (127,1) 51–90%

Vo­ël­vlei (158,6) Paarl Be­ne­deS­teen­bras (33,9) *Vol­le in­houds­maat in mil­jard li­ter. >91% Hier­die week/Ver­le­de jaar

Brand­vlei (286,1) K­wag­gas­kloof (169,5) S­wel­len­dam T­hee­wa­ters­kloof (479,3)

Flo­ris­kraal (48,3) Mos­sel­baai Gam­ka­poort (36,3) Bron: De­par­te­ment van wa­ter en sa­ni­ta­sie S­tomp­drift (46,3) Oudts­hoorn Kam­ma­nas­sie (34,4) Gra­fi­ka24

Stro­pers haal hel­der oor­dag per­le­moen by Pe­ar­ly Be­ach uit. Waar­om die CAAP-lid ook a­no­niem wil bly:

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.