Húl­le wen by Dur­ban-rol­prent­fees

Die Burger - - 6 -

Die wen­ners van die 39ste In­ter­na­si­o­na­le rol­prent­fees (DIFF) in Dur­ban is die af­ge­lo­pe na­week aan­ge­kon­dig.

Al­te­saam 17 pry­se is aan rol­prent­lui in die Sun­co­ast Ci­neCen­t­re oor­han­dig.

Die wen­ners:

Bes­te rol­prent (fe­a­tu­re): The Re­ports on Sa­rah and Sa­leem met re­gie deur Mu­a­y­ad Ala­y­an en ver­vaar­dig deur Ala­y­an, Ra­mi Ala­y­an, Hans de Wolf, Han­ne­ke Niens, Re­bek­ka Gar­ri­do, Ro­dri­go I­tur­ral­de, Ge­or­gi­na Gon­za­lez en A­le­jandro Du­ran. Die fliek het ook R50 000 ont­vang.

Bes­te Suid-A­fri­kaan­se rol­prent: High Fan­ta­sy, met re­gie deur Jen­na Bass. Da­vid Hor­ler en S­te­ven Mar­ko­vitz is die ver­vaar­di­gers. Die fliek het ook

R25 000 ont­vang.

Bes­te do­ku­men­têr: New Moon, met P­hi­lip­pa N­di­si-Herrmann as re­gis­seur en ver­vaar­di­ger. Die rol­prent het ook R25 000 ont­vang.

Bes­te Suid-A­fri­kaan­se do­ku­men­têr:

Sis­ters of the Wil­der­ness, met re­gie deur Ka­rin Sla­ter en ver­vaar­dig deur Ro­nit S­ha­pi­ro. Die fliek het ook

R25 000 ont­vang.

Bes­te re­gie: Con­stan­tin Po­pes­cu met Por­o­ro­ca. Bes­te rol­prent­fo­to­gra­fie: Li­viu Marghi­dan met Por­o­ro­ca. Bes­te draai­boek: Jen­ni­fer Fox met The Ta­le. Bes­te ak­teur: Bog­dan Du­mitra­che vir sy rol as Tu­dor in Por­o­ro­ca.

Bes­te ak­tri­se: Mai­sa Abd El­ha­di vir haar rol as Bi­san in The Re­ports on Sa­rah and Sa­leem. Bes­te re­di­ge­ring: An­ne Fa­bi­ni, A­lex Hall en Ga­ry Le­vel met The Ta­le. Ar­tis­tie­ke waag­moed (Ar­tis­tic bra-

very): High Fan­ta­sy, (re­gie deur Jen­na Bass) en Su­pa Mo­do (re­gie deur Li­ka­ri­on Wai­nai­na) het dit ge­sa­ment­lik ont­vang. Bes­te Suid-A­fri­kaan­se kort­fliek: S­til­l­born, met re­gie deur Jahmil X. T. Qu­be­ka en ver­vaar­dig deur Hu­anxi Me­dia Group, Xstre­am Pic­tu­res, en Yel­lo­w­bo­ne En­ter­tai­n­ment. Die fliek het ook R20 000 ont­vang, ge­borg deur die Gau­teng­se rol­prent­kom­mis­sie. Bes­te A­fri­ka-kort­fliek: Aya, met re­gie deur Mou­fi­da Fed­hi­la en ver­vaar­dig deur Ap­pel d’Air Films. Die fliek het ook R20 000 ont­vang, ge­borg deur die Gau­teng­se rol­prent­kom­mis­sie.

Bes­te kort­fliek: The Pa­tien­ce of Wa­ter

(La Pa­cien­cia Del A­gua), met re­gie deur Guil­lem Al­mi­rall. Die fliek het ook R20 000 ont­vang, ge­borg deur die Gau­teng­se rol­prent­kom­mis­sie.

Ge­hoor­keu­se­prys: The S­ta­te A­gainst

Man­de­la and the Ot­hers, met re­gie deur Ni­co­las C­ham­peaux en Gil­les Por­te, wat R25 000 ont­vang het.

Am­nesty In­ter­na­ti­o­nal Dur­ban

Hu­man Rig­hts-prys: Si­las, met re­gie deur An­ja­li Na­y­ar en Ha­wa Es­su­man en ver­vaar­dig deur Ap­pi­an Way, Big Wor­ld Ci­ne­ma en Ink & Pep­per Pro­ducti­ons. Bes­te Wa­ves­ca­pe-rol­prent: He­a­vy Wa­ter, met re­gie deur Mi­cha­el O­blo­witz.

Die DIFF het ge­kwa­li­fi­seer as ’n do­ku­men­tê­re fees deur die A­ca­de­my of Mo­ti­on Pic­tu­re Arts and S­cien­ces. Dit be­te­ken dat die bes­te do­ku­men­têr, New Moon, en die bes­te Suid-A­fri­kaan­se do­ku­men­têr, Sis­ters of the Wil­der­ness, ook nou vir Os­car-be­noe­mings in aan­mer­king kom.

New Moon is as die bes­te do­ku­men­têr aan­ge­wys.

High Fan­ta­sy is as die bes­te SuidA­fri­kaan­se rol­prent aan­ge­wys.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.