Kuns­maand in Kaap­se he­re­huis

Die Burger - - 6 - Pen­ny Si­o­pis Ir­ma S­tern

Vi­su­e­le kuns en vrou­e­kuns­te­naars is hoog op die a­gen­da in Au­gus­tus in Kaap­stad.

Kuns­uit­stal­lings, spe­si­a­le ge­leent­he­de, kur­sus­se en ge­sprek­ke ge­lei deur be­roeps­kuns­te­naars is in die voor­uit­sig by die his­to­rie­se Wel­ge­meend-he­re­huis op die per­seel van die Ho­ër­skool Jan van Rie­beeck.

S­trauss & Co. se ten­toon­stel­ling G­rens­ver­skui­wings is hier te sien en sluit die werk van tal­le vrou­e­kuns­te­naars in. Die kuns­maand dien as ’n geld­in­sa­me­lings­ge­leent­heid vir die be­wa­ring van die he­re­huis en die Boer­neef-kuns- en boe­ke­ver­sa­me­ling wat hier on­der ku­ra­tor­skap van die ho­ër­skool be­waar word.

Wer­ke van Nel Eras­mus, Mag­gie Laub­ser, Ce­ci­ly Sash, Ma­ry Si­ban­de, Pen­ny Si­o­pis en Ir­ma S­tern sal deur die loop van die maand uit­ge­stal word on­der die te­ma South A­fri­can Wo­men Ar­tis­ts of the Past

100 Ye­ars. Don­der­dag bied Wil­helm van Rens­burg, se­ni­or kuns­spe­si­a­lis van S­trauss & Co., Li­fe For­ces: The S­till-Li­fes of Ir­ma S­tern aan met wer­ke van die Kil­bourn-ver­sa­me­ling.

Si­o­pis sal Sa­ter­dag ’n ge­sprek voer oor haar werk. Op Vrou­e­dag (9 Au­gus­tus) is die kuns­joer­na­lis A­man­da Bo­tha in ge­sprek met die hart­chi­rurg dr. Su­san Vos­loo.

Op 16 Au­gus­tus bied die Wel­ge­meend-he­re­huis’ n ske­mer­kel­kie ge­leent­heid en deur stap­toer aan met in­for­me­le ge­sprek­ke oor kuns­wer­ke van ver­skeie Suid-A­fri­kaan­se vrou­li­ke kuns­te­naars oor die af­ge­lo­pe 100 jaar. Op 18 Au­gus­tus word ’n kort kur­sus vir a­ma­teurs aan­ge­bied oor kuns­waar­de­ring en -e­va­lu­e­ring.

Bo­tha en Li­zel­le Kil­bourn bied dit by Wel­ge­meend aan.

Die kur­sus is daar­op ge­mik om kuns meer toe­gank­lik te maak vir die­ge­ne wat nie ’n a­ka­de­mie­se ag­ter­grond in kuns of kuns­ge­skie­de­nis het nie.

Die af­slui­ting van die kuns­maand is op 29 Au­gus­tus met Bi­na Ge­no­ve­se en Va­nes­sa P­hil­lips, be­stu­ren­de di­rek­teurs van S­trauss & Co., wat men­se ’n ky­kie ag­ter die skerms sal gee van kuns­vei­lings.

Na­vrae: 060 563 2822. Kaart­jies aan­lyn by wel­ge­meend­art.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.