Sa­ru-be­sluit oor geld is ’n nek­slag

Die Burger - - 8 - Car­ryn-Ann Nel Mol­ly G­reen

En daar het jy dit nou – A­fri­kaans is eint­lik nie so moei­lik om te leer nie.

Die web­werf Ef­fecti­veLan­gua­geLe­ar­ning.com het on­langs ’n lys ge­pu­bli­seer van ta­le wat vol­gens na­vor­sing mak­lik en moei­lik is om aan te leer.

Die Fo­reign Ser­vi­ce In­s­ti-tu­te (FSI) het ’n lys op­ge­stel van hoe lank dit En­gels­spre­ken­des sal neem om spe­si­fie­ke ta­le aan te leer.

En vol­gens hier­die lys is A­fri­kaans nie so moei­lik nie.

Die ta­le wat die moei­lik­ste is, is on­der meer Kan­ton­nees, Man­da­ryns, Ja­pan­nees, Ko­re­aans en Ara­bies.

Dit sal jou 88 we­ke of 2 200 uur neem om een van hier­die ta­le baas te raak.

Ta­le wat jou so­wat 44 we­ke of 1 100 uur sal neem om te leer, is on­der meer G­rieks, Rus­sies, Pools, Ser­wies, Fins, X­ho­sa en Zoe­loe.

Vol­gen­de op die lys wat jou 36 we­ke of so­wat 900 uur kan neem om te leer, is S­wa­hi­li, In­do­ne­sies en Ma­lei­sies.

Duits is die e­nig­ste taal in die ka­te­go­rie wat jou so­wat 30 we­ke of 750 uur sal neem om baas te raak.

Die ta­le wat die naas­te aan En­gels is en wat jou so­wat 24 we­ke of so­wat 600 uur kan neem om baas te raak is A­fri­kaans, Deens, Ne­der­lands, Frans, I­ta­li­aans, Noor­weegs, Por­tu­gees, Roe­meens, S­paans en S­weeds. Die be­sluit van die Suid-A­fri­kaan­se Rug­by-u­nie (Sa­ru) om die G­rif­fons se fi­nan­sie­ring met meer as R10 mil­joen te be­snoei, het nie net die spe­lers nie, maar ook die be­stuur van die rug­by­u­nie on­kant be­trap.

Die spe­lers sal nou net vir agt maan­de van die jaar ge­kon­trak­teer word.

Die Bur­ger ver­neem van die 27 spe­lers wat nou ge­kon­trak­teer is, het net vier ’n vas­te werk. Die an­der is af­hank­lik van die geld wat hul­le van die G­rif­fons-rug­by­u­nie kry.

Eu­ge­ne van Wyk, uit­voe­ren­de hoof van die G­rif­fons­rug­by­u­nie, sê dit is die moei­lik­ste si­tu­a­sie wat hy nog han­teer het.

Die G­rif­fons is ver­on­der­stel om op 25 Au­gus­tus teen die Wel­witschi­as in Na­mi­bië te speel. Dit is ’n weg­wed­stryd en in­dien Sa­ru nie ’n gel­de­li­ke by­drae maak nie, sal die wed­stryd ge­kan­sel­leer word.

Van Wyk sê hy het die spe­lers so gou hy kon van Sa­ru se be­sluit in ken­nis ge­stel.

“In­dien van die spe­lers ’n an­der heen­ko­me kan vind, sal dit in hul eie be­lang wees.”

Die spe­lers se kon­trak­te ver­val in elk ge­val op 31 Ok­to­ber, sê hy. Nu­we kon­trak­te sal weer op 1 Maart ge­sluit word. Die G­rif­fons wil ook nie graag van die spe­lers ver­loor nie.

Van Wyk doen eg­ter al­les in sy ver­moë om met Sa­ru tot ’n ver­ge­lyk te kom. “In­dien ons nie daar­in slaag nie, sal ’n ar­bi­ter aan­ge­stel word en sal die aan­ge­leent­heid ver­der ge­voer word.”

Die G­rif­fons was een van die min rug­by­u­nies in die land wat ’n ge­son­de bank­ba­lans ge­had het. “Die re­ser­wes wat op­ge­bou is, is van­jaar te­rug­ge­ploeg en ons het op die be­gro­ting be­snoei,” sê Van Wyk.

Nie net die se­ni­or span nie, maar ook die o.20’s word deur Sa­ru se be­sluit ge­raak.

Fo­to: VER­SKAF

Eu­ge­ne van Wyk, uit­voe­ren­de hoof van die G­rif­fons­rug­by­u­nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.