E­tiek eer­der as C­hi­ne­se re­to­riek vir ANC no­dig

Die Burger - - 10 -

Dat ANC-woord­voer­ders vir die 2019-verkiesing deur die Kom­mu­nis­tie­se Par­ty van die Volks­re­pu­bliek van C­hi­na (KPC) in pro­pa­gan­da en stra­te­gie ge­slyp gaan word, sou as lag­wek­kend af­ge­maak kon word as dit nie was vir die i­de­o­lo­gie­se ge­vaar­lig­te wat dit laat flik­ker nie.

Die wen­ding, wat ook vir Fi­ki­le M­ba­lu­la, die ANC se ver­kie­sings­hoof, on­kant be­trap het, dui ook op ver­skil­len­de be­leids­ak­sen­te in die par­ty.

Ace Ma­gas­hu­le, die par­ty se se­kre­ta­ris-ge­ne­raal, het in die nuus­brief ANC To­day ont­hul ’n ANC-af­vaar­di­ging on­der sy lei­ding is al­reeds in Ju­nie in C­hi­na deur die KPC in par­ty-een­heid en dis­si­pli­ne in­ge­wy. Die C­hi­ne­se kom­mis­sa­ris­se gaan ook 300 ANC-ka­ders oor die vol­gen­de vyf jaar in hul lei­erskapa­ka­de­mie op­lei.

Wat pre­sies die ANC-beeld­poet­sers by hul mees­ters gaan leer, is on­dui­de­lik. Ma­gas­hu­le ver­klap “ons” is ge­ïn­spi­reer deur die KPC se dis­si­pli­ne in po­li­tiek wat ook die C­hi­ne­se sa­me­le­wing deur­suur; par­ty-or­ga­ni­sa­sie; al­le­daag­se werk en le­we; in­te­gri­teit; en dis­si­pli­ne­ring van die “mas­sa”.

Hy be­won­der die C­hi­ne­se re­vo­lu­sie wat op die grond­slag van “die we­ten­skap­li­ke, re­vo­lu­si­o­nê­re te­o­rie van Marx­is­me en Le­ni­nis­me ge­skoei is”.

Wat hy ver­swyg, is dat C­hi­na ’n een­par­ty­staat met men­se­reg­te­ver­gry­pe en min me­di­a­vry­heid is. G’n won­der nie die ver­baas­de M­ba­lu­la won­der in die Sun­day Ti­mes waar­om oor pro­pa­gan­da ge­leer moet gaan word by die “on­de­mo­kra­tie­se” C­hi­na.

Oor lo­ja­li­teit kan Moe­der C­hi­na die ANC in elk ge­val bit­ter min leer. Sy na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le ko­mi­tees we­mel van ver­dag­te ka­ders teen­oor wie die ANC on­danks ver­suim of mis­stap­pe lo­jaal bly.

Die ANC sou kon doen met op­lei­ding in e­tie­se en mo­re­le waar­des wat kor­rup­sie en be­voor­de­ling van die e­li­te uit­ska­kel en skoon staats­be­stuur aan­help.

Han­dels- en an­der be­trek­kin­ge tus­sen C­hi­na en Suid-A­fri­ka groei, soos ge­wys deur die C­hi­ne­se Ont­wik­ke­lings­bank wat pas R33,4 mil­jard aan E­s­kom ge­leen het. Des te meer is dit dus kom­mer­wek­kend dat ’n deel van die ANC ar­ga­ïes re­vo­lu­si­o­nêr bly dink, eer­der as de­mo­kra­ties ver­nu­wend. Die par­ty bly ver­geet die be­lan­ge van Suid-A­fri­ka is te skei van re­to­rie­se ANC-be­hoef­tes.

In dié ge­val is die in­druk dat C­hi­na deur po­li­tie­ke in­spraak in die re­ge­ren­de par­ty sy in­vloed in Suid-A­fri­ka sou wou laat uit­brei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.