Ten­den­se wys Cy­ril-steun styg

Die Burger - - 10 - Dins­dag Ak­tu­eel JP Land­man

In die laas­te maand of twee het die Cy­ril Ra­map­ho­sa-nar­ra­tief aan­sien­lik ver­an­der – van Ra­ma­fo­rie tot Ra­m­af­lop. Daar word ge­re­ken hy het vas­ge­val en SuidA­fri­ka saam met hom.

’n Me­nings­pei­ling on­der 1 000 uit­voe­ren­de maat­skap­py­hoof­de deur Mer­chan­tec Ca­pi­tal het be­vind dat 93% van hul­le hom tus­sen vyf en ne­ge uit tien vir sy pres­ta­sie tot nou gee.

Maar dié guns­ti­ge be­oor­de­ling het nie ver­hin­der dat hul­le ver­troue in hom van 60% in die eer­ste kwar­taal tot 47,4% in die twee­de af­ge­neem het nie. Die mees­te van hul­le is dalk te­vre­de met Ra­map­ho­sa, maar hul­le het nie ver­troue nie.

Vyf re­des is daar­voor aan­ge­voer: die “Zu­ma-ba­be­las”; on­se­ker­heid oor ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding; die BTW- en brand­stof­prys­ver­ho­gings; en die rand­dol­lar-wis­sel­koers se wis­sel­val­lig­heid.

Ra­map­ho­sa kan nie veel aan die wis­sel­koers, die o­lie­prys of BTW doen nie. Hy kan wel die grond­de­bat en die “Zu­ma­ba­be­las” be­ïn­vloed, maar sy doel­tref­fend­heid hang groot­liks van sy po­li­tie­ke po­si­sie af. Kom ons ont­leed dit.

Ra­map­ho­sa is ook baie ge­wild on­der die pu­bliek. In Fe­bru­a­rie het 57% van die re­spon­den­te in die ge­reel­de Ci­ti­zen Sur­veys hom ge­steun; en in Maart 65%.

Die pro­vin­si­a­le sy­fers uit hier­die pei­lings ont­hul ’n baie in­te­res­san­te sto­rie. Ra­map­ho­sa was die ge­wild­ste in Lim­po­po (75%) en die on­ge­wild­ste in die Wes-Kaap (43%) en K­waZu­lu-Na­tal (49%). In die lig van hoe sterk Ja­cob Zu­ma in K­waZu­lu-Na­tal is, is 49% baie hoog. In Noord­wes en die Vry­staat, voor­ma­li­ge Zu­ma-pro­vin­sies, het Ra­map­ho­sa selfs be­ter ge­vaar – 67% en 69% on­der­skei­de­lik. Dis ver­stom­mend hoog.

Op die ANC-ver­kie­sings­kon­fe­ren­sie het Ra­map­ho­sa 52% van die stem­me ge­trek. Sy mar­ge sou nie so klein ge­wees het as die Zu­ma-pro­vin­sies hom ge­steun het nie. Iets het dus se­dert De­sem­ber ver­skuif: Ra­map­ho­sa se po­si­sie in daar­die pro­vin­sies moes ver­be­ter het, al is dit op voet­sool­vlak.

’n Op­val­len­de ten­dens uit die pro­vin­sies is dat dié wat Ra­map­ho­sa by Nas­rec on­der­steun het, sta­biel is. Maar din­ge het nie so goed ge­gaan in voor­ma­li­ge Zu­mapro­vin­sies soos die Vry­staat, M­pu­ma­lan­ga, Noord­wes en K­waZu­lu-Na­tal nie.

Voorts lyk dit of die drie-drie-ver­de­ling on­der die ANC-top­ses op die De­sem­ber­kon­fe­ren­sie – drie le­de wat Zu­ma en drie wat Ra­map­ho­sa on­der­steun het – nou na­der aan ’n vier-twee-ver­de­ling ten guns­te van Ra­map­ho­sa is. Dít om­dat Da­vid Ma­bu­za, ANC-ad­junk­pre­si­dent, sy ge­wig ste­wig ag­ter Ra­map­ho­sa in­ge­gooi het, on­der meer oor die grond­kwes­sie.

Om groei te ver­se­ker, sal Ra­map­ho­sa ver­al ver­troue moet ver­be­ter. Ten­sy uit­voe­ren­de hoof­de meer ver­troue het, sal be­leg­gings nie die hoog­te in­skiet nie en sal daar min of geen groei wees nie. Iro­nies ge­noeg is dit die uit­voe­ren­de hoof­de wat die sleu­tel tot Ra­map­ho­sa en die land se suk­ses hou.

Ra­map­ho­sa het goeie vor­de­ring ge­maak met sy so­wat 50 staats­re­de-be­lof­tes, maar dit het nog nie ho­ër groei mee­ge­bring nie. Die be­oog­de be­leg­gings­be­raad kan hier ’n spel­bre­ker wees.

In­tus­sen kan ver­troue be­vor­der word as men­se sien dat die straf­fe­loos­heid van die Zu­ma-ja­re end kry, men­se in die hof weens be­weer­de oor­tre­dings ver­skyn; en die waar­heid deur ver­skeie on­der­soe­ke uit­kom.

In De­sem­ber was die ver­de­ling op die ANC-kon­fe­ren­sie ba­sies 52%-48%, maar dit lyk tans vol­gens pei­lings, ont­wik­ke­lin­ge in die ANC-pro­vin­sies en Ma­bu­za se po­si­sie na­der aan 60%-40%.

Die swaai van Ra­ma­fo­rie tot Ra­m­af­lop is dui­de­lik ’n oor­dry­wing, se­ker­lik wat die “Zu­ma-ba­be­las” be­tref. Die vol­doe­ning aan die staats­re­de-be­lof­tes sal van deur­slag­ge­wen­de be­lang vir Ra­map­ho­sa en die land se suk­ses wees.

Land­man is ’n po­li­tie­ke en ten­dens­ont­le­der. Hier­die is ’n ver­kor­te weer­ga­we van ’n ar­ti­kel wat hy vir Ned­bank Pri­va­te We­alth ge­skryf het. Lees die vol­le­dig ar­ti­kel by j­p­land­man. co.za.

Gaan kyk el­ke dag na “’n Goue Oue uit F­red se pen” by www.die­bur­ger.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.