Ten spy­te hier­van is Mo­sam­biek wel nog vei­lig, maar...

Die Burger - - 11 - ManF­ri­day To­ny We­a­ver

In Ok­to­ber ver­le­de jaar het vae be­rig­te uit die noor­de van Mo­sam­biek be­gin sy­pel oor ’n ge­heim­sin­ni­ge Isla­mi­tie­se be­we­ging wat Chris­te­ne in hul ne­der­set­tings aan­ge­val en ont­hoof het. Aan­vank­lik was die mees­te men­se, ek ook, maar skep­ties daar­oor.

Ons was nóg meer skep­ties toe skie­lik be­we­rings van reg­streek­se ban­de tus­sen dié groep en Al-S­ja­baab in So­ma­lië en Bo­ko Ha­ram in Ni­ge­rië ge­maak is.

Dit is eg­ter nou be­trou­baar be­ves­tig dat ’n be­we­ging van ont­nug­ter­de, werk­lo­se en arm jong mans in­der­daad be­staan. Hul­le noem hul­self Ahloe Soen­nah Wa-D­ja­ma, of­te­wel “Vol­ge­lin­ge van die pro­fe­tie­se tra­di­sie”.

Dit is die laas­te ding wat Mo­sam­biek nou no­dig het. Sy toe­ris­me­be­dryf gaan reeds on­der tal­le las­te ge­buk, ver­al na­dat die B­rit­se en A­me­ri­kaan­se re­ge­rings reis­waar­sku­wings oor die land uit­ge­reik het.

Die pro­bleem is eg­ter dat ge­o­gra­fie nie al­tyd die sterk punt van We­ster­se rei­si­gers of selfs Suid-A­fri­ka­ners is nie. Ek het heel­par­ty op­roe­pe ge­kry van men­se wat wou weet of dit vei­lig is om pad­langs deur Mo­sam­biek te reis. My ef­fens moe­de­lo­se ant­woord is ’n klin­ken­de “ja”. Hoe­wel die groep ver­ant­woor­de­lik was vir ’n reeks aan­val­le op dor­pies, ’n bank,

’n po­li­sie­kan­toor en ’n k­li­niek, en hoe­wel hy ook

’n aan­tal men­se wat nie

Mos­lems is nie, ont­hoof het, o­pe­reer hy in ’n baie af­ge­leë ge­bied.

Hier­mee be­doel ek nie dat die groep on­be­dui­dend is nie: Soos Bo­ko

Ha­ram volg hy ’n hoogs mi­li­tan­te en ge­ra­di­ka­li­seer­de weer­ga­we van Islam en meer as 100 men­se is al in 40 aan­val­le dood. Dit blyk dat die groep nie goed be­wa­pen is nie. Pan­gas word in by­kans al die aan­val­le ge­bruik en vuur­wa­pens is nog net in twee of drie ge­val­le ge­bruik.

Die groot­ste aan­val was die eer­ste een, ’n nag­te­li­ke stroop­tog waar­in ’n groep van so­wat 30 mans die po­li­sie­kan­toor op die vis­sers­dor­pie Mo­cím­boa da Praia aan­ge­val het. Die groep was wel s­waar be­wa­pen en in ’n ge­veg wat et­li­ke ure ge­duur het, is twee po­li­sie­man­ne dood en een erns­tig ge­wond.

Hul­le is eg­ter net be­dry­wig in ’n klein deel van die Ca­bo Del­ga­do-pro­vin­sie in die ver­re noor­de van Mo­sam­biek, net suid van die g­rens met Tan­za­nië en meer as 1 000 km van die sui­de­li­ke toe­ris­te­oor­de waar hul­le geen be­drei­ging vir die ge­wo­ne toe­ris­me­be­dryf in­hou nie.

A­von­tuur­rei­si­gers met ha­re op hul tan­de ge­bruik wel die roe­te via die grens­dor­pie Pal­ma om die Ro­vu­ma­ri­vier met ’n veer­boot na Tan­za­nië oor te steek en na die groot dorp Pem­ba te reis. Laas­ge­noem­de is die mid­del­punt van die be­dry­wi­ge gas- en o­lie­be­dryf.

Selfs dit is 2 500 km van die Mo­sam­biek­se hoof­stad, Ma­pu­to, en meer as 1 000 km van Vi­lan­ku­lo, wat waar­skyn­lik die ver­ste noor­de­li­ke be­stem­ming vir die mees­te toe­ris­te is.

’n Groot be­kom­mer­nis is wel dat die groep die gas- en o­lie­be­dry­wig­he­de en die ei­lan­de van die Qui­rim­bas-ar­gi­pel – een van die bes be­waar­de toe­ris­me­ge­hei­me in A­fri­ka – kan be­gin aan­val.

Dit is ook be­lang­rik om te ont­hou dat toe die be­vry­dings­be­we­ging F­re­li­mo in Sep­tem­ber 1964 met sy op­tre­des teen die ko­lo­ni­a­le Por­tu­ge­se weer­mag be­gin het, was hy ook in die­self­de de­le van die Ca­bo Del­ga­do-pro­vin­sie as Ahloe Soen­nah Wa-D­ja­ma ge­se­tel.

En F­re­li­mo se be­trek­li­ke klein krygs­mag van net 7 000 gue­ril­las het ’n Por­tu­ge­se mag van 60 000 troe­pe die vol­gen­de tien jaar be­sig ge­hou.

‘‘ Soos Bo­ko Ha­ram volg die groep ’n hoogs mi­li­tan­te en ge­ra­di­ka­li­seer­de weer­ga­we van Islam en meer as 100 men­se is al in 40 aan­val­le dood.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.