Wat in jou win­kel­trol­lie sal óók BTW-vry wees?

Die Burger - - 12 - Fran­cois Wil­li­ams

Ver­brui­kers hou dié week a­sem op vir nuus of meer pro­duk­te in hul win­kel­trol­lie van be­las­ting op toe­ge­voeg­de waar­de (BTW) vry­ge­stel gaan word.

Die pa­neel on­der lei­ding van prof. Ing­rid Wool­ard moet teen ein­de Ju­lie (wat van­dag is) sy aan­vank­li­ke ver­slag aan die te­sou­rie le­wer oor wat­ter nu­we i­tems van BTW vry­ge­stel kan word.

Die pa­neel kyk be­ne­wens kos­soor­te ook na die moont­lik­heid om ’n aan­tal by­ko­men­de pro­duk­te van BTW vry te stel, soos ker­se, seep en sa­ni­tê­re pro­duk­te.

Die pa­neel is aan­ge­stel in re­ak­sie op wye pro­tes teen die na­si­o­na­le te­sou­rie se be­sluit om BTW van­jaar van 14% na 15% te ver­hoog, en ver­skeie rol­spe­lers het daar­op aan­ge­dring dat die re­ge­ring ma­nie­re vind om die druk op ar­mes te ver­lig.

Die pa­neel sou al ein­de Ju­nie sy aan­vank­li­ke ver­slag uit­ge­reik het so­dat die te­sou­rie dit in be­las­ting­wet­ge­wing in ag kon neem, maar dit is uit­ge­stel tot ein­de Ju­lie.

Dié pa­neel se werk is af­son­der­lik van die op­drag wat pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa aan die mi­nis­ters in die e­ko­no­mie­se groe­pe­ring ge­gee het om voor­stel­le te doen oor hoe ver­lig­ting aan ver­brui­kers ge­gee kan word ná die BTW-ver­ho­ging en die skerp sty­ging in brand­stof­pry­se die af­ge­lo­pe vier maan­de. Die mi­nis­ters se te­rug­voe­ring word óók dié week ver­wag. Hul­le sluit in Nhlanhla Ne­ne, mi­nis­ter van fi­nan­sies, E­bra­him Pa­tel, mi­nis­ter van e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling, en Rob Da­vies, mi­nis­ter van han­del en ny­wer­heid.

Le­o­nard Wil­lem­se, se­ni­or be­las­ting­kon­sul­tant by die ou­dit­groep Ma­zars, sê die pa­neel sal ’n baie moei­li­ke ba­lan­seer­toer­tjie moet uit­voer om se­ker te maak die voor­stel­le ont­wrig nie die te­sou­rie se po­gings om die land se be­gro­tings­te­kort te laat krimp nie.

Ma­lu­si Gi­ga­ba, vo­ri­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, het die ver­ho­ging van BTW in die Fe­bru­a­rie­be­gro­ting aan­ge­kon­dig. Wil­lem­se sê dit was nie ’n ver­ras­sing nie, want die re­ge­ring het ek­stra be­las­ting­in­kom­ste drin­gend no­dig om die be­gro­ting te laat klop.

Dit was die eer­ste ver­ho­ging in BTW in ’n kwart­eeu.

Die wye pro­tes teen die ver­ho­ging, selfs van die par­le­ment se staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies, het Ne­ne, wat Gi­ga­ba as mi­nis­ter van fi­nan­sies op­ge­volg het, ge­noop om die on­af­hank­li­ke pa­neel van kun­di­ges in Maart aan te stel om die lys van BTW-vry­ge­stel­de i­tems te her­sien.

Die pa­neel moes nie net die be­staan­de i­tems op die lys her­sien nie, maar ook kyk hoe die lys uit­ge­brei kan word, met in­ag­ne­ming van die voor­de­le vir arm huis­hou­dings, die waar­skyn­lik­heid dat pro­du­sen­te voor­de­le na ver­brui­kers sal deur­gee, die ge­mak van ad­mi­nis­tra­sie, die po­ten­si­aal vir mis­bruik en die ge­raam­de ver­lies aan in­kom­ste.

Die pa­neel se ver­slag sal net die eer­ste aan­dui­ding wees van moont­li­ke ver­gun­nings. Dis hoogs on­waar­skyn­lik dat groot aan­pas­sings in die mid­del van die be­las­ting­jaar deur­ge­voer sal word.

Lys van ba­sie­se kos wat tans van BTW vry­ge­stel is:

■ Bruin­brood; ■ Mie­lie­meel; ■ S­tamp­mie­lies;

■ Rys en mie­lie­rys;

■ Droë mie­lies en boon­tjies; ■ Len­sies en an­der eet­ba­re pel­ge­was­se;

■ Sar­dy­ne in blik­kies; ■ Melk, melk­poei­er en sui­wel­poei­er­meng­sels;

■ Vrug­te en groen­te; ■ Kook­o­lie; en ■ Eiers.

An­der goe­de­re en diens­te wat van BTW vry­ge­stel is:

■ Pa­raf­fien; ■ Boer­de­ry-in­set­te; ■ S­kool­fonds en an­der on­der­wys­gel­de;

■ O­pen­ba­re ver­voer vir pad en spoor;

■ Re­si­den­si­ë­le huur; ■ Pe­trol en die­sel (waar­op die brand­stof­hef­fing reeds ge­hef word);

■ In­ter­na­si­o­na­le ver­voer­diens­te; ■ Uit­voer­pro­duk­te; ■ Se­ke­re toe­ken­nings van die staat; en

■ Se­ke­re fi­nan­si­ë­le diens­te soos ’n me­die­se ske­ma of pen­si­oen­fonds.

I­tems wat voor­ge­stel word om ook vry­ge­stel te word:

■ Al­le an­der brood (soos rog­brood en brood met ’n lae glu­ke­mie­se in­deks) be­ne­wens bruin­brood;

■ Vorms van pro­te­ïe­ne soos hoen­der­vleis; ■ Vrou­li­ke sa­ni­tê­re pro­duk­te; ■ Ker­se;

■ Seep;

■ Ba­sie­se me­di­sy­ne; ■ kool­kle­re en an­der on­der­wys­ver­wan­te goe­de­re; en

■ Voor­af­be­taal­de lug­tyd.

Le­o­nard Wil­lem­se, se­ni­or be­las­ting­kon­sul­tant by Ma­zars.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.