Sas­sa be­lo­we nou vlot be­ta­ling

Die Burger - - 12 - Fran­cois Wil­li­ams

Die Suid-A­fri­kaan­se a­gent­skap vir maat­skap­li­ke se­ker­heid (Sas­sa) sê hy is reg vir die Au­gus­tus-be­ta­ling­si­klus van wel­syns­toe­lae.

Die Suid-A­fri­kaan­se Pos­kan­toor kan nou 160 tran­sak­sies per se­kon­de be­har­tig, het Sas­sa in ’n ver­kla­ring ge­sê.

Dit volg op die ont­wrig­ting van­dees­maand toe 700 000 van die 12 mil­joen ont­van­gers van staats­toe­lae ge­raak is deur stel­sel­pro­ble­me.

Ver­al men­se wat Sas­sa se nu­we goue kaart ge­bruik, het pro­ble­me er­vaar.

Hoe­wel Sas­sa hul geld in hul re­ke­nin­ge in­be­taal het, kon hul­le die kaart nie ge­bruik om hul geld te ont­trek nie om­dat die stel­sel oor­laai was. Die stel­sel van die Pos­kan­toor, wat die han­te­ring van be­ta­lings by die pri­va­te maat­skap­py Cash Pay­mas­ter Ser­vi­ces (CPS) oor­ge­neem het, kon nie die groot aan­tal tran­sak­sies be­har­tig nie.

Vol­gens Sas­sa was dit on­danks die feit dat die stel­sel wel voor­af ge­toets is.

Al­le be­guns­tig­des het wel hul Ju­lie-toe­lae ont­vang.

Vol­gens Sas­sa is die hulp van die ban­ke en al die an­der rol­spe­lers in die bank­stel­sel in­ge­roep om die pro­bleem op te los. Die in­fra­struk­tuur tus­sen die Pos­kan­toor en die Banks­er­ve­lek­tro­nie­se be­ta­ling­stel­sel is nou groot­liks op­ge­knap en die ver­moë om tran­sak­sies te ver­werk, is ver­groot.

Sas­sa is be­sig met ’n veld­tog om ou Sas­sa-kaar­te deur die nu­we goue kaart te ver­vang. Die kon­trak met CPS ver­stryk ein­de Sep­tem­ber.

Sas­sa het on­langs in die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof aan­ge­voer per­so­neel­le­de van CPS het per­so­neel­le­de van Sas­sa en die Pos­kan­toor on­langs ver­hin­der om kaartrui­lings by Sas­sa-be­taal­pun­te te doen.

Sas­sa sê hy hoop die­self­de ont­wrig­tings ge­beur nie weer in Au­gus­tus nie so­dat be­guns­tig­des hul nu­we Sas­sa-kaar­te on­ge­hin­derd kan ont­vang.

Die a­gent­skap het be­guns­tig­des met die nu­we goue kaar­te ge­vra om nie van 1 Au­gus­tus tot 30 Sep­tem­ber na kon­tant­be­taal­pun­te te gaan nie, maar eer­der na kits­ban­ke, pos­kan­to­re of win­kels. Dié kaar­te ge­bruik nie vin­ger­af­druk­ke as i­den­ti­fi­ka­sie nie, maar het PIN­ko­des.

A­bra­ham Mahlan­gu, uit­voe­ren­de hoof van Sas­sa, sê men­se moet ont­hou hul­le het twee we­ke tyd – van die be­gin van die maand tot die 15de – om hul wel­syns­toe­lae te ont­trek.

“Ons is deeg­lik be­wus van die har­de fi­nan­si­ë­le werk­lik­heid van ons tyd wat be­guns­tig­des dryf om hul toe­lae op die eer­ste dag van die maand te wil ont­trek. Maar ons vra dat hul­le hul geld ont­trek op tye wat vir hul­le ge­rief­lik is.”

Hy het be­guns­tig­des ook aan­ge­moe­dig om se­ker te maak hul­le kry die nu­we Sas­sa-kaart voor die ein­de van Au­gus­tus om­dat die ou kaar­te in Sep­tem­ber ver­stryk.

Die nu­we kaart laat nie af­trek­kings toe vir lug­tyd, le­nings of voor­af­be­taal­de e­lek­tri­si­teit nie. Die nu­we kaart laat drie gra­tis kon­tantont­trek­kings by ver­koop­pun­te toe en een gra­tis ont­trek­king per maand by ’n pos­kan­toor.

Die kaart word by al­le kits­ban­ke met die Vi­sa-te­ken aan­vaar.

Sas­sa-be­guns­tig­des met vrae kan 0800 60 10 11 ska­kel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.