Só sien F­red dit: ‘Bank’ soos die EFF

Die Burger - - Front Page - Da­wie Uit my po­li­tie­ke pen

Dit voel nie al­tyd so nie, maar daar is in Suid-A­fri­ka wel re­de om nie heel­te­mal op moed­ver­loor se vlak­te te be­land nie.

So min as ’n jaar ge­le­de, toe die Zup­takra­sie nog hoog­ty ge­vier het, sou dit een­vou­dig on­denk­baar ge­wees het dat ’n ka­bi­nets­mi­nis­ter in die p­re­si­dent se damp­kring sou er­ken dat hy of sy ’n oor­deels­fout be­gaan het én boon­op sou aan­bied om te be­dank.

Dit sou ewe on­denk­baar ge­wees het dat die aan­stel van ’n nu­we mi­nis­ter pri­mêr in lands­be­lang ge­doen sou word eer­der as in Gup­ta-be­lang.

Wel, van­dees­week het al­bei ge­beur. Eers het Nhlanhla Ne­ne er­ken dat hy ’n oor­deels­fout be­gaan het deur nie die waarheid te praat oor sy ont­moe­tings met die Gup­tas nie én hy het daar­om sy be­dan­king aan­ge­bied.

Hoe ver­fris­send was dit nie om te sien dat ’n mi­nis­ter be­sef die aan­sien van die amp is veel belangriker as ei­e­be­lang. Dis be­paald iets wat Ja­cob Zu­ma nóóit be­sef het nie. In­teen­deel, die re­spek wat hy pe­ri­o­diek vir sy amp be­pleit het as die EFF in die par­le­ment sa­ke ont­wrig, het hy nooit self be­tuig nie.

Ne­ne het ken­ne­lik meer re­spek in sy pin­kie ge­had as wat Zu­ma ooit oor be­skik het – laat Da­wie hom dít ter ere na­gee.

En t­wee­dens: Na­dat pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa Ne­ne se be­dan­king aan­vaar het, ver­vang hy hom met ’n aan­stel­ling wat be­paald on­ge­wild gaan wees met die oor­blyf­sels van die pro-Zu­ma­kamp wat Ra­map­ho­sa om elke hoek en draai in die rug pro­beer steek. Van die in­stand­hou­ding van pa­tro­naat­skap, soos ons on­der die Zup­takra­sie be­leef het, was daar dus geen spra­ke nie.

In Ti­to M­bo­we­ni het die land vol­gens al­le be­skik­ba­re aan­dui­dings nou ’n nu­we fi­nans­mi­nis­ter wat die vaar­dig­he­de en wil het om sin­vol by te dra tot ’n e­ko­no­mie­se herlewing.

Nou­dat Da­wie die sil­wer rand­jie raak­ge­sien het, is dit tyd om ook die don­ker wolk on­der oë te neem.

Net twee weke ge­le­de het Da­wie in hier­die ruim­te be­pleit dat Ra­map­ho­sa twee be­we­se leu­e­naars in sy ka­bi­net, Ma­lu­si Gi­ga­ba en Bat­ha­bi­le Dla­mi­ni, die trek­pas moet gee.

In ’n ver­nie­ti­gen­de be­vin­ding het die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof Dla­mi­ni per­soon­lik ver­ant­woor­de­lik ge­hou vir ’n ge­deel­te van die regs­kos­te in die Sas­sa-kri­sis wat sy ver­oor­saak het. Die hof het die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag boon­op ge­las om te oorweeg of Dla­mi­ni ver­volg moet word op aan­klag van mein­eed na­dat sy vir die hof ge­lieg het oor haar rol in die kri­sis. Lui­dens die hof­uit­spraak was haar optrede “roe­ke­loos” en “na­la­tig”.

Dla­mi­ni is ook nie al mi­nis­ter wie se spaar­sa­mi­ge ge­bruik van die waarheid ’n af­dan­king reg­ver­dig nie.

Ma­lu­si Gi­ga­ba se roem­lo­se ter­my­ne as mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke het ’n ver­de­re klad ge­kry met die be­vin­ding van die hoog­ge­regs­hof dat hy doel­be­wus on­der eed ge­lieg het. Die feit dat dié be­vin­ding dae voor Ra­map­ho­sa se aan­wy­sing van sy eer­ste ka­bi­net ge­kom het, op­per die vraag of Ra­map­ho­sa dan nie daar­van ge­weet het toe hy Gi­ga­ba in die ka­bi­net op­ge­neem het nie.

Ra­map­ho­sa het wel se­dert­dien in ’n par­le­men­tê­re ant­woord ge­sê die be­vin­ding is vir hom ’n bron van groot kom­mer. Die vraag is eg­ter hoe­kom dit hom nie ge­noeg be­kom­mer het om Gi­ga­ba, wat reeds ’n ho­pe­lo­se ge­skie­de­nis as mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke ge­had het, nie weer aan te stel nie.

Na reg­te moes Gi­ga­ba en Dla­mi­ni reeds be­dank het, sou hul­le Ne­ne se voor­beeld volg. Maar hul­le ver­kies om met lood­gat­te in die ka­bi­net te bly sit om­dat hul­le nie ewe veel re­spek vir hul amp het as wat Ne­ne ge­had het nie.

Hul­le ver­kies eer­der om te wag tot Ra­map­ho­sa van hul­le ont­slae raak.

Da­wie bly we­lis­waar ook wag hier­voor, maar hoe lank moet dit nog duur?

Gaan kyk elke dag na “’n Goue Oue uit F­red se pen” by www.die­bur­ger.com.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.