Twee vroue on­der die top­drie in van­jaar se Topdosent-kom­pe­ti­sie

Die Burger - - Aktueel -

Die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch (US) se fa­kul­teit e­ko­no­mie­se en be­stuurs­we­ten­skap­pe het gis­ter­aand vir Sophia Brink (35) aan­ge­wys as die al­ge­he­le wen­ner in hul jaar­lik­se Top­do­sent­kom­pe­ti­sie, wat deur Die Bur­ger geborg is.

Sophia, ’n ge­ok­trooi­eer­de re­ken­mees­ter, is ’n do­sent in fi­nan­si­ë­le re­ke­ning­kun­de en is ook die topdosent van die skool vir re­ke­ning­kun­de.

Dié slim ma van twee be­skou dié er­ken­ning as ’n groot eer. Sy glo e­ni­ge vorm van er­ken­ning is ’n groot bron van mo­ti­ve­ring, wat mo­raal on­der per­so­neel bou. Vir haar is ’n topdosent ie­mand wat se­ker maak haar stu­den­te ver­staan die re­le­van­sie van die ken­nis wat hul­le in die le­sing­lo­kaal op­doen.

“Ek glo ’n do­sent moet toe­gank­lik vir stu­den­te wees en oor die ver­moë be­skik om moei­li­ke kon­sep­te op ’n een­vou­di­ge ma­nier te ver­dui­de­lik. Ek be­sef ook die ver­ant­woor­de­lik­heid wat ek het om ’n ver­skil in stu­den­te se le­wens te maak. As stu­dent het ek nooit ver­staan hoe ek dit wat ek swot, een­dag gaan toe­pas nie. Ek pro­beer dus om so­veel moont­lik vir stu­den­te voor­beel­de uit die prak­tyk te gee om juis die re­le­van­sie van wat hul­le leer, te be­klem­toon,” sê sy.

’n Do­sent be­hoort ook al­tyd en­toe­si­as­ties en be­slis goed voor­be­reid te wees. “Jy moet pas­sie­vol oor en lief wees vir jou vak­ge­bied en daai lief­de en pas­sie aan stu­den­te oor­dra. Ek ge­niet die in­ter­ak­sie met stu­den­te, ve­ral op in­di­vi­du­e­le vlak. Fi­nan­si­ë­le re­ke­ning­kun­de word as ’n moei­li­ke vak be­skou. Dis vir my won­der­lik om te kan sien hoe die spreek­woor­de­li­ke lig­gie aan­gaan en die stu­dent dan ver­staan,” meen sy.

Van­jaar se al­ge­he­le naas­wen­ner is prof. Sa­rel Steel van die de­par­te­ment sta­tis­tiek en ak­tu­a­ri­ë­le we­ten­skap. Hy is ook die topdosent van sy de­par­te­ment. Die der­de al­ge­he­le wen­ner is Eloi­se de Ja­ger van die skool vir re­ke­ning­kun­de ook ’n ge­ok­trooi­eer­de re­ken­mees­ter wat ver­le­de jaar ge­kies is as al­ge­he­le wen­ner. Prys­geld vir die al­ge­he­le wenners is on­der­skei­de­lik R30 000, R25 000 en R20 000.

Van­jaar is ’n Alum­ni-topdosent by die kom­pe­ti­sie in­ge­sluit ter vie­ring van die US se eeu­fees. Die meer­der­heid van so­wat 500 alum­ni het wy­le

X X

prof. Sam­pie Ter­blan­che as hul topdosent aan­ge­wys. ’n Kort hul­de­blyk is aan prof. Sam­pie by die funk­sie ge­le­wer.

Die Topdosent-kom­pe­ti­sie is van­jaar vir die ag­ste keer ge­hou, waar­in stu­den­te hul bes­te do­sent in hul de­part­men­te kies. Ver­re­weg die mees­te stu­den­te het aan­ge­dui dat hul topdosent oor uit­ste­ken­de on­der­rig­ver­moë be­skik, en die twee­de grootste groep be­skou toe­gank­lik­heid van hul topdosent as die be­lang­rik­ste eien­skap.

Die an­der ses de­par­te­men­te­le wenners is:

Hein­ri F­rei­both (de­par­te­ment lo­gis­tiek)

Ten­dai Ma­ri­ri (de­par­te­ment be­dryf­siel­kun­de)

P­hum­la­ni N­k­ont­wa­na (skool vir pu­blie­ke lei­er­skap)

Prof. An­dré Roux (US Be­stuur­skool) Dr. De­bra S­hep­herd (de­par­te­ment e­ko­no­mie)

Prof. Ed­win T­heron (de­par­te­ment on­der­ne­mings­be­stuur).

Hul­le het elk prys­geld van R20 000 ont­vang. Tien stu­den­te wat aan die stem­pro­ses deel­ge­neem het, het ook elk R1 500 ont­vang en ’n stu­dent wat die top­do­sent­funk­sie by­ge­woon het, het ’n slim­foon ont­vang.

“Hier­die funk­sie be­te­ken vir ons do­sen­te ge­wel­dig baie, ve­ral om­dat dit die stu­den­te is wat er­ken­ning gee aan uit­ne­mend­heid in die on­der­rig van hul do­sen­te. Die impak hier­van is in­sig­ge­wend,” sê prof. Ro­nel du P­reez, vi­se­de­kaan: leer en on­der­rig van die fa­kul­teit, ook die a­ka­de­mie­se hoof van die kom­pe­ti­sie.

● ● ●

● ●

Foto: VER­SKAF

Sophia Brink, do­sent in fi­nan­si­ë­le re­ke­ning­kun­de, is van­jaar se topdosent van die fa­kul­teit e­ko­no­mie­se en be­stuurs­we­ten­skap­pe.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.