Maklik om mis­daad te ont­ken as... Dié soort vry­heid van spraak pla

Die Burger - - Kommentaar - N.W. du Toit, Wor­ces­ter Frans Ca­litz, Lam­berts­baai

Dit is maklik om te sê plaas­aan­val­le is nie ’n pro­bleem nie as jy soos ’n held deur die stra­te van mis­daad ge­teis­ter­de ge­bie­de, ver­ge­sel van ’n swerm lyf­wag­te, ry.

Dit is nie so dap­per soos wat dit voor­gee om te wees nie. Waar­om gaan stap mi­nis­ters nie al­leen deur dié mis­da­di­ge ge­bie­de nie, of gaan bly ’n maand op ’n plaas sonder hul lyf­wag­te.

Die po­li­ti­ci is so ver ver­wy­derd van die pro­ble­me van ons ge­wo­ne bur­gers dat dit ’n ge­val van “uit die oog, uit die hart” is.

Hoe­veel re­ge­rings­lui sal nog mis­daad ont­ken as hul­le bloot­ge­stel word aan die­self­de mis­da­di­ge en ge­weld­da­di­ge om­stan­dig­he­de waar­aan ons elke dag bloot­ge­stel is? Die plat­forms waar­op die ge­wo­ne man sy sê kan sê, is be­perk. Ge­luk­kig is daar nog vry­heid van spraak, hoe­wel se­ke­re groe­pe meer as an­der mag sê.

Dit is ti­pe­rend van die dub­be­le stan­daar­de waar­aan ons bloot­ge­stel word.

Ons sien dik­wels op o­pen­ba­re plat­forms dat ons dood­ge­maak gaan word. Maar die hof sê dis in or­de so­lank as die mense om ver­sko­ning vra. Die ble­kes on­der ons moet eg­ter tronk toe vir die ge­bruik van ’n me­ta­foor. Jy mag moord pro­pa­geer, maar die me­ta­foor is ta­boe.

Black First Land First maak uit­tar­ten­de slag­spreu­ke op kam­pus­se en loop huis toe as­of hul­le pas wa­ter in wyn ver­an­der het. As ’n mens dit ver­oor­deel, word jy as ras­sis uit­ge­kryt.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.